Vi har börjat se ljuset i ändan av coronavirustunneln. De sjunkande virussiffrorna och vaccinen ger hopp om att en mer normal vardag finns bakom hörnet. Vi måste ändå fortsättningsvis följa anvisningarna och restriktionerna till vi kan vara säkra på att faran är över. Pandemin kan slå tillbaka oberäkneligt.För kommunerna gäller det att se över hur coronakrisen har påverkat människors välmående.

Jag vet att unga haft det tufft och svårt, och jag hoppas av hela mitt hjärta att unga kunde få en normal sommar med hobbyer och vänner. Det har varit tråkigt att se att unga inte kunnat leva livet fullt ut. Flera unika engångshändelser har blivit oförverkligade.

Vi får inte heller glömma de äldre. Flera äldre har också i Ingå har haft det tufft. Trots att vårt smittläge hållits på en god nivå hittills så har coronavirusepidemin förorsakat problem för flera äldres välmående. Ensamheten, oron, rädslan och avsaknaden av kontakter från de närmaste har varit verklighet för många äldre i Ingå. De som har upplevt ensamhet tidigare har dessutom känt sig ännu ensammare.

Det är nu viktigt att vi funderar hur vi kan göra läget bättre för äldre då samhället öppnar upp sig. Det är viktigt at de äldre upplever att deras vardag är meningsfull. Aktiviteter och hobbyer med sociala kontakter är viktiga för alla. Jag vet att flera äldre i Ingå saknar t.ex. MBI-kurserna och motionsturerna vid gymsalen på Ingahemmet. Vikten av hobbyer är viktiga för barn och unga – men också för de äldre.

Samarbetet med tredje sektorn är viktigt. Det har varit fint att se t.ex. hur Ingå seniorer ordnar promenader i Ingå varje onsdag. Det här visar konkret på föreningarnas mervärde i kommunen. Samtidigt får inte kommunen själv glömma sitt ansvar i detta arbete. Det är viktigt att vi ser betydelsen av att satsa på att aktivera de äldre.

Nästa veckas tisdag samlas kommunens välfärdsgrupp och då kommer vi i gruppen att diskutera om på vilket sätt vi kan stödja kommuninvånarnas välmående med tanke på att vi kan nu öppna upp samhället. Bl.a. kommer vi att fundera på hur vi kan just stödja och ordna igen hälsofrämjande motion för äldre.

I kommunen finns det omfattande planer på att utveckla äldreservicen. Ett stort fokus ska sättas just på den förebyggande servicen och det kräver framtida satsningar. Om vi satsar på äldres välmående kan vi trygga en värdig ålderdom för alla – vilket också betalar sig tillbaka. Den personal som tar hand om våra äldre får inte heller glömmas bort, en tillräcklig personalresursering är viktig.

En annan central fråga som tangerar äldreservicens utveckling handlar om att kommunen behöver hitta alternativ på hur man kunde möjliggöra fler boendealternativ i kyrkbyn i Ingå som skulle vara lämpliga för äldre. Det finns även behov för fler bostäder, speciellt hyresbostäder för yngre, och jag tror de här två behoven kompletterar varandra.

Kommunen måste nu fundera hur vi ska se till att ingen känner sig bortglömd. Coronan har satt sina spår i såväl ung som gammal. Vi måste nu arbeta för att coronan inte lämnar bestående spår.

Henrik Wickström
Kommunstyrelsens ordförande (sfp)
Ingå kommun