Den 26 maj 2019 är det dags att välja de Europaparlamentariker som ska representera medborgarna i Europaparlamentet under de kommande fem åren. Jag ställer upp i detta val eftersom det behövs nya tag i att utveckla unionen. Samtidigt behövs krafter som står upp för europeiska grundvärderingar och de mänskliga rättigheterna.

Det kommande EU-valet avgör i vilken riktning EU utvecklas. I min valkampanj framhäver jag att EU behöver hitta tillbaka till rötterna: EU finns till för oss människor. Genom ett samarbete som bygger på förtroende blir unionen starkare också globalt.

Valdeltagandet i EU-valet, särskilt bland unga, brukar vara lågt. I det senaste valet kring 10-15 procent, vilket kan jämföras med Sveriges 60 procent. Jag hoppas att de unga ser sin chans och röstar – bara så kan de påverka Europas framtid i den riktning de vill.

Det finns många möjligheter i EU. Vi måste värna om den fria marknaden, fria rörligheten och våra gemensamma rättigheter. EU är förstås inte perfekt, det medger jag gärna. Grundtanken om unionen måste ändå bevaras. EU:s grundtanke var ursprungligen att bevara freden i Europa. Det är något som det lönar sig att jobba för.

Vi har en hel del utmaningar att ta tag i: de europeiska grundrättigheterna håller på att glömmas bort medan populistiska röster växer. Det ger orsak till oro: det krävs krafter som motarbetar den utvecklingen. Utöver det har vi stora globala utmaningar att lösa, som klimatförändringen och de internationella konflikterna. De här är utmaningar vi kan lösa tillsammans.

Under min valkampanj kommer jag att fokusera på tre centrala teman – tolerans, innovationer och hållbar utveckling. Mer om mina tankar kring valet kan du läsa här på min hemsida eller på min Facebooksida.

Jag vill arbeta för ett EU som skapar möjligheter för just dig. EU ska finnas när människan. EU ska vara en garant för en trygg och smidig vardag.

Förhandsröstningen inför EU-valet äger rum 15.5-21.5. Valdagen är 26.5. Mitt kandidatnummer är 269.