Jag har haft glädjen att träffa Marcus Rantala, lokalpolitiker i Helsingfors. Stads- och regionutveckling är viktigt – även på EU-nivå. Jag är intresserad av ämnet och vill veta hur Helsingfors klarar sig i konkurrensen. 
 
Helsingfors tävlar, som Finlands största stad, med övriga europeiska storstäder om investeringar och företagsetableringar. Vilka möjligheter har Helsingfors att förbättra sina genomslagskraft? 
 
– I Finland ställer vi tyvärr alltför ofta städerna och regionerna mot varandra. Speciellt tydligt har det varit i Helsingfors. Den förra regeringen var dålig på att uppmärksamma Helsingfors speciella position som landets huvudstad. Helsingfors tävlar inte mot Åbo, Uleåborg eller Vasa, utan mot Köpenhamn, Hamburg och Stockholm om investeringar, etableringar och arbetskraft. Därför behövs en tydlig metropolpolitik. Helsingfors står inte i ett motsatsförhållande till övriga delar av landet, säger Rantala. 
 
Rantala ser en hel del möjligheter för Helsingfors. Slush och satsningarna på Maria sjukhusområde som ett nytt start-up center visar att mycket görs rätt. De lokala högskolorna klarar sig också bra i den internationella konkurrensen. Helsingfors gynnas dessutom av sin geografiska position mellan öst och väst, liksom av den rena naturen och den fungerande kollektivtrafiken. Men mycket kunde förstås göras bättre. 
– Stockholm eller Köpenhamn är fortfarande standardvalet när internationella bolag söker plats för sitt nordiska högkvarter. Här behövs samspel mellan den lokala och regionala nivån och staten – men också med EU. Lagstiftningen måste stöda Finlands och Helsingfors internationalisering och konkurrenskraft. Helsingfors kunde bli ett nytt finanscenter i och med Brexit, då många finansinstitut söker efter nya lösningar. 
 
Rantala anser att Helsingfors enbart har gynnats av Finlands EU-medlemskap, frihandeln och den fria rörligheten.  
 
– Vi har blivit betydligt mera internationella och Helsingfors har utvecklats enormt de senaste 20 åren. Det är tydligt när man går på stadens gator, besöker de nya topprestaurangerna, bekantar sig med näringslivet eller ser kulturutbudet. Öppenheten och internationalismen har gjort Helsingfors roligare och mer trivsamt! Dubbelstadskonceptetet med Tallinn är också viktigt att utveckla – därför är det spännande med tunnelprojekt och andra logistiklösningar. 
 
Urbaniseringen är en allmän megatrend som har pågått under ett tiotal år. Städernas roll kommer därför att öka i hela Europa. 
 
– Städerna kommer att ha en stor inverkan på de globala utmaningarna, exempelvis i kampen för klimatet och mot segregationen. Därför behöver Europa en strategi för hur vi på bästa sätt drar nytta av urbaniseringen och garanterar att den sker hållbart.  
 
Jag upplever själv att det är viktigt att vi i Finland och på EU-nivå för en politik som inte sätter städerna och regionerna emot varandra. Ur ett EU-perspektiv är det ytterst viktigt att vi ser till att Helsingfors tillsammans med våra regioner är livskraftiga.