Henrik Wickström (SFP) från Ingå ställer sig till förfogande i riksdagsvalet 2019. Wickström är 23 år gammal och han sitter sin andra period i kommunfullmäktige i Ingå. För tillfället är har kommunstyrelseordförande i Ingå, och han är den yngsta på den posten i hela landet.

– Det kommande riksdagsvalet är ett viktigt val. Trots min unga ålder har jag samlat på mig en hel del erfarenhet via de olika förtroendeuppdrag jag haft och jag känner mig redo och verkligen inspirerad, säger Wickström.

Wickström ställde upp i riksdagsvalet 2015 för SFP. Då samlade han ihop 679 röster, vilket var nionde flest bland partiets 35 kandidater i Nyland. I kommunalvalet 2017 samlade han ihop 373 röster i Ingå, vilket var 12,5 procent av alla angivna röster i kommunen. Procentuellt sett fick Wickström nionde flest röster i hela landet, samt gjorde det bästa resultatet bland alla under 25-åriga invalda fullmäktigeledamöter.

– Alla val är olika. Jag hoppas att jag under min kampanj kan förena människor. Jag vill föra en konstruktiv diskussion under en kampanj om Finlands framtid. Jag ser verkligen fram emot att diskutera med människor kring olika utmaningar i samhället, säger Wickström.

Inom kommunalpolitiken har Wickström aktivt lyft upp bland annat trafikfrågorna som en stor utmaning i regionen.

– Jag kommer nog att fortsätta lyfta upp trafikfrågorna i denna kampanj, men det är inte det enda som kommer att stå på agendan. Bland annat utbildnings- och sysselsättningsfrågor är något som är oerhört viktigt och som jag vill diskutera, säger Wickström.

SFP i Nyland nominerar sina första riksdagvalskandidater i samband med kretsmötet den 19 april i Lovisa.