Den internationella demokratidagen firas årligen den 15 september, alltså i dag. Dagen brukar inte uppmärksammas med större festligheter trots att det kanske skulle finnas orsak för det. Ur ett globalt perspektiv kan vi dock konstatera att man aldrig får ta demokratin och dess värde för givet, därmed finns det en orsak att uppmärksamma demokratin.

Det finns flera intressanta frågor angående demokratin och dess former i Finland. En av de frågor som många funderar över är den omdebatterade landskapsreformen. Hur landskapsfullmäktigen kommer att kunna avspegla alla landskapets kommuner kan bli krävande. Speciellt krävande blir det i landskapet Nyland med sina stora städer och små kommuner. Hur de mindre kommunerna ska få sin röst hörd i landskapet borde man diskutera mera.

Ifall allting går som regeringen planerat kommer vi inom de närmaste två åren ha fyra olika val. Om knappa fyra månader är det dags för presidentval i Finland. Jag hoppas innerligt att den kommande kampanjen väcker diskussion om de aktuella internationella frågorna.

Därtill hoppas jag att man diskuterar värderingarna som respektive presidentkandidat har. Utan en saklig och konstruktiv debatt och diskussion riskerar även valdeltagandet dala. En öppen diskussion är en väsentlig del av demokratin.

För att demokratin samt dess framtid i vårt land skall säkerställas krävs det att vi involverar unga i de samhälleliga debatterna, men också i beslutsfattandet. Enligt min mening är det viktigt att alla förtroendevalda på den nationella, men framför allt på den lokala nivån försöker få unga intresserade av det politiska beslutsfattandet.

Under de senaste veckorna har jag varit positivt överraskad över det antal direkta kontakter och frågor unga har haft om hur man ska engagera sig politiskt. Det har varit ytterst intressant att diskutera med dem hur de vill ändra på saker och ting. Jag är även mycket glad och stolt för det att unga tar direktkontakt med en politiker, vilket jag även uppmuntrar dem att göra allt mer.

Största delen av de frågor som unga är intresserade av handlar om den vardag vi lever i. Det är även just det politiken handlar om. Det handlar om de vardagliga och eventuellt små frågor vardagen består av. Men det krävs även personer som lyfter fram dessa frågor.

Då vi firar den internationella demokratidagen vill jag uppmuntra alla unga som känner för att engagera sig samhälleligt. Världen är aldrig färdig. Det kommer alltid att finnas utmaningar som måste lösas. Och det kan vara just du som kan lösa dem.

Henrik Wickström ordförande, Svensk Ungdom i Nyland

Mielipidekirjoitukseni on julkaistu lehdissä HBL ja Västranyland 15.09.2017