Vuoden alussa saimme alueelle suuria uutisia, kun norjalainen Blastr Green Steel  kertoi kehityssuunnitelmistaan Inkoon Joddbölen alueella. Tavoitteena yrityksellä on luoda vihreä terästehdas, joka tuottaisi terästä kestävällä tavalla.

Hanke sai laajaa medianäkyvyyttä koko maassa. Luitpa sitten suomalaisia iltalehtiä, suomenruotsalaista mediaa tai sosiaalista mediaa, kaikki puhuivat tästä projektista. Inkoo oli tulevien eduskuntavaalien keskustelun keskipisteessä, sillä hanke nähtiin selkeänä merkkinä siitä, että Suomi voi houkutella investointeja, jotka edistävät vihreää siirtymää. Tätä tukivat ylivoimainen enemmistö kaikista eduskuntapuolueista.

Aika on kulunut ja suunnitelmat konkretisoituneet. Olemme voineet tutustua ympäristövaikutusten arvioinnin luonnokseen. Huoli hankkeen vaikutuksista paikalliseen ympäristöön on kasvanut. Se on ymmärrettävää. Itse tehdas asettuu laajalle alueelle. Puhumme uudesta teknologiasta, joka herättää aina lisää kysymyksiä siitä, miten se tarkkaan ottaen vaikuttaa ilmastoon. Tehdas lisäisi myös liikennettä, mikä tietysti lisää päästöjä.

Inkoon kunta on antanut lausunnon edellä mainitusta luonnoksesta. Kunta toteaa, että tarvitaan tarkempia analyyseja siitä, miten tämä investointi vaikuttaa paikalliseen ympäristöön. Samalla painotamme vahvasti, että on aktiivisesti tutkittava mahdollisuuksia ympäristöhaittojen minimoimiseksi paikallisesti. Tämä vaatii myös taloudellisia resursseja, joita kunta ei voi investoida, koska kyseessä ei ole meidän projektimme.

Edessämme on mielenkiintoinen ja tärkeä keskustelu paikallisesti. Inkoon kunta on mukana Blastrin suunnitelmissa kaavoitusprosessin kautta. Se on äärimmäisen juridinen prosessi, joka tulee hoitaa lain edellyttämällä tavalla. Samalla on aloitettava paikallisesti keskustelu siitä, miten haluamme kunnan kehittyvän pitkällä aikavälillä. Olemme upea saaristoidylli kivenheiton päässä Helsingistä. Monet meistä matkustavat töihin muualle, mutta meillä on myös maataloutta ja erikokoisia yrityksiä, jotka työllistävät paikallisesti. Olemme panostaneet joukkoliikenteeseen ja asuntorakentamisen edistämiseen, mikä on nyt pysähtynyt markkinatilanteen vuoksi. Väestömäärämme on kasvanut viime vuosina, mutta jäämme silti hieman alle ennätysmäärästämme, joka on yli 5 600 asukasta, nykyisellä noin 5 400 asukkaaseen yltäneellä kasvulla.

Väestöennuste meille on hieman synkkä. Se ennustaa väestön ikääntyvän jyrkästi, väestön supistuvan ja lasten määrän vähenevän. Tämä ei ole varsinaisesti mitään uutta, sillä tilanne on sama suurimmassa osassa Suomen kuntia. Kehityksemme ei kuitenkaan ole yhtä nopeaa kuin Itä- tai Pohjois-Suomessa. Aktiivisilla toimilla olemme viime vuosina onnistuneet vastustamaan tätä kehitystä.

Meille on nyt tärkeää pohtia tarkasti, miten haluamme kunnan kehittyvän. Joddböle on teollisuusalue, ja kun otetaan huomioon siellä oleva infrastruktuuri, se houkuttelee investointeja vihreään siirtymään. Blastr on ensimmäinen, joka avaa silmänsä Fortumin maalle ja koko Joddbölelle. Kuntana tietysti haluamme, että paikallispalvelumme säilyvät ja että meillä on toimivat palvelut. Se edellyttää riittävää asukaspohjaa. Tarvitsemme myös lisää työpaikkoja, millä olisi myönteinen vaikutus niin palveluiden, joukkoliikenteen kuin asuntopolitiikankin kannalta. Tämä hanke ei hyödyttäisi vain Inkoota vaan koko Länsi-Uusimaata.
Samalla nopea kehitys painaa kuntaa infrastruktuurin ja muiden palvelujen osalta. Se vaatii taloudellista voimaa kunnalta, mutta erityisesti valtiolta. Mielestäni valtion pitäisi jo miettiä, miten se voi tukea alueita, jos tällaiset hankkeet toteutuvat. Meidän on myös arvioitava, miten haluamme kunnan profiilin kehittyvän.
Tässä vaiheessa meillä ei ole kaikkia vastauksia pöydällä, mutta ajatusprosessin pitäisi alkaa nyt. Ennen kesälomaa Inkoon kunnanvaltuusto piti seminaarin, jossa keskusteltiin ensimmäistä kertaa kunnan tulevasta kehityksestä. Kun puhumme näin kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, meidän on otettava myös asukkaat mukaan prosessiin. Siksi uskon, että kunnan olisi tärkeää käynnistää erillinen visioprosessi Inkoon kehittämisestä. Visiotyön tulee tukea kunnan, palveluverkoston ja maapolitiikan tulevaa kehitystä.
Päättäjinä meillä on velvollisuus tarkastella myös Blastr Green Steelin suunnitelmia. Samalla meidän on käsiteltävä hanketta koskevaa yleistä keskustelua. Normaalin kaavoitusprosessin lisäksi on aika aloittaa keskustelu siitä, miten haluamme Inkoon kehittyvän pitkällä aikavälillä. Samalla on muistettava, että emme voi keskittyä pelkästään kehityskysymyksiin. Arki rullaa kunnassa ja tärkeitä asioita on vielä ratkaistava myös tänään.