Under de senaste åren har jag varje jul skrivit ett julbrev för ingåborna. Det gör jag i egenskap av styrelseordförande. Du kan bekanta dig med den här nedan. OBS! Den finska versionen är först, svenska på sid 2. 

Tässä alla on joulukirjeeni liittyen Inkoon asioihin. Olen kirjoittanut tällaisen kirjeen viimeisten vuosien aikana, aina joulun alla. Teen tämän, koska toimin Inkoossa hallituksen puheenjohtajana. 

 

Julbrev - Joulukirje 2023 Henrik Wickström