Klimatförändringen är ett faktum och det kräver åtgärder av oss politiker. Jag vill att mina barn och barnbarn ska få njuta av naturen och simma i ett rent hav. Det här kommer att kräva en klimatsmart politik som vi måste inleda omedelbart.

Vi som land måste förbinda oss till att den globala uppvärmningen inte överskrider 1,5 grader. Vi måste fortsätta arbetet för att minska övergödningen av Östersjön samt se till att Finland är kolneutralt 2035.

Jag hoppas att vi satsar på utvecklandet av kollektivtrafiken. Sipiläs regering har under de senaste åren försvårat ordnandet av kollektivtrafiken i Nyland vilket är förkastligt. Det måste vi ändra på! Jag tycker vi måste även satsa mera på lokalproducerade matprodukter samt utveckla marknaden för dem i stället för att importera varor långa vägar.

Vi måste även utnyttja de förnybara energiformerna på ett bättre sätt. Vi borde även ta mer i bruk t.ex. biobränslen. Vi ska även uppmuntra till energieffektivt byggande. Finland är ett innovativt land och jag tror att cleantech är en möjlighet för Finland. Vi bör också minska på användandet av plast.

Hållbar utveckling ska på ett smart sätt synas i vår vardag. Finland ska stärka landets kolsänkor genom en långsiktig skogs- och jordbrukspolitik. Vi måste också ta hand om skogen för att den ska binda kol på ett effektivare sätt. Jordbrukarna som vill t.ex. övergå till ekologiska jordbruk måst få tillräckligt med ekonomiskt stöd.

Finland bör också aktivt föra en klimatsmart politik på en internationell nivå. Detta är framför allt viktigt med tanke på kommande EU-ordförandeskap.

Då vi gör våra klimatåtgärder måste vi alltid ta i beaktande det socioekonomiska perspektivet, dvs förändringar får inte göras på deras bekostnad som har det sämre ekonomiskt ställt i samhället.

Vi alla kan dra ett strå till stacken för vår planet. Där ska vi politiker visa exempel. Besluten om vår framtid tas nu och inte imorgon.

henrik wickström