Måndagen den 12 mars 2018 kommer onekligen att bli en spännande dag i Ingå. Kommunfullmäktige i Ingå ska då välja en ny kommundirektör för Ingå kommun.

Kommundirektören är en central figur i kommunen. Det finns många krav som sätts på honom eller henne. Posten är ytterst offentlig och allt man gör och åstadkommer är konstant under en offentlig kritik. Posten är inte direkt den lättaste oberoende vilken kommun man fungerar som direktör i.

Det läggs oftast höga krav på dem som söker till kommundirektör i en kommun. I Ingås fall förväntas det att man har högre högskoleexamen, att man behärskar flytande både svenska och finska samt att man har kännedom i kommunalförvaltning. Detta bara några exempel på frågor som lyfts fram i den annons som använts i samband med rekryteringen.

För mig är det viktigt att ha en direktör som helhetsmässigt har grepp om det kommunala, har framtidstro och kan leda samt stöda sin personal. Därtill hoppas jag att det är en person som man lätt kan komma i kontakt med – oberoende vem man är. Kommundirektören är även kommunens ansikte utåt, så vissa marknadsföringstalanger krävs det också av den nya kommundirektören. Med andra ord så ska det vara en person med visioner och hjärta. 

Jag har fått frågan angående varför kommunstyrelsen inte kom med ett specifikt förslag till fullmäktige. Det är vanligt att inte styrelsen ger ett direkt förslag i samband med ett dylikt val. Detta gjorde man t.ex. i Raseborg och i Lovisa i samband med dirketörsvalen 2017. I ett personval finns det många olika åsikter och tillsammans med de politiska grupperna har vi kommit överens om olika delar i processen i en god anda.

Jag hoppas varje fullmäktigeledamot noggrant överväger och funderar vilken person som enligt honom eller henne skulle sköta bäst denna utmanande tjänst. I egenskap av styrelseordförande så hör det till min uppgift att aktivt börja och jobba för Ingås bästa tillsammans med den som väljs till tjänsten. Det hoppas jag att alla andra – så väl förtroendevalda, tjänsteinnehavare och ingåbor – kommer att göra.


                                              En av dessa kan vara Ingås nästa kommundirektör. Från vänster till höger
                                        Niklas Andersson, Corinna Tammenmaa, Robert Nyman och Christoffer Hällfors.