Länsi-Uudenmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tommi Knaapinen peräänkuulutti EU-etelässä 19.7. Länsi-Uudellemaalle yhteistä ja selkeää visiota. Mielestäni Knaapisen kommentti on monestakin näkökulmasta kannatettava.

Länsi-Uusimaa on monipuolinen seutu ja meillä on useita vahvuuksia. PK-seudun ja Turun seudun läheisyys, satamat ja vahva osaaminen tekevät meistä kiinnostavan seudun. Vihreä siirtymä edistyy ja meidän infrastruktuurimme soveltuu varsin hyvin tukemaan siihen liittyviä hankkeita. Paras esimerkki tästä on Inkoon Joddböleen kaavailtu Blastr Green Steelin hanke.

Vaikka meillä löytyy paljon potentiaalia, vaikuttaa meidän alueemme ulkopuolisten silmissä pirstaloituneelta. Länsi-Uudenmaan aluetta ei tunneta ja kun esimerkiksi EK on tehnyt seudullisia kilpailukykyarvioita olemme useasti jääneet häntäpäähän kaikista Suomen alueista.

Itse uskon, että me olemme seutuna parempia kuin nuo tilastot. Meillä on todella vahva yrityskenttä koostuen monipuolisesti niin pienistä, keskisuurista kuin suuristakin yrityksistä. Nyt olisi kuitenkin tärkeää, että me Länsi-Uudellamaalla mietimme, miten voisimme vahvemmin tuoda esiin meidän vahvuuksiamme siten, että ne tulevat kaikkien tietoon.

Tässä viestintä on tärkeässä roolissa. Viestintä on nykyisessä ’’some-maailmassa’’ välttämättömyys. Jos et kerro, mitä olet tehnyt, tarkoittaa se käytännössä karkeasti sitä, ettei mitään olla tehty. Mielestäni meidän tulee yhdessä seutuna pohtia, miten me yhdessä voisimme paremmin tuoda esiin meidän vahvuuksiamme.

Parasta olisi luoda monipuolinen yhteistyöverkosto, joka koostuu kunnista, yrityksistä, laajemmin elinkeinoelämän toimijoista, oppilaitoksista sekä kulttuuri- ja matkailualan toimijoista. Yhdessä meidän tulisi luoda visio sille, miltä me haluamme, että seutumme näyttää tulevaisuudessa. Kyseiseen visioon tulisi määritellä tarkkaan, mitä panostuksia seudullemme tarvitsemme, jotta visio toteutuu. Tämä edellyttäisi ennen kaikkea erilaisten liikennehankkeiden esiin nostamista.

Suomessa moni muu seutu on tehnyt tällaista työtä jo aiemmin. Itse toivon, että voisimme seudullamme ryhtyä tähän, koska olen vakuuttunut, että osaamista meiltä löytyy.

Tällä hetkellä keskustelemme seudullamme elinkeino- ja yrityspalveluiden tulevaisuudesta, koska Lohjan kaupunki on ilmoittanut lähtevänsä nykyisestä Novago -yhtiöstä, joka kyseisiä palveluita tarjoaa. Tämä antaa meille muille kunnille oivan sauman miettiä, miten me voisimme näitä palveluita kehittää ja tulisiko meidän tähän yhtiöön laajemmin liittää aluekehittäminen.

Länsi-Uusimaa on pienehkö alue, mutta olemme kokoamme suurempi, kun huomioidaan elinkeinoelämämme toimintaedellytykset. Nyt tarvitsemme selkeän vision ja strategian, miten me yhdessä haluamme kehittää seutuamme. Me tarvitsemme lisää työpaikkoja seudullemme, jotta voimme huolehtia seutumme elinvoimasta ja kaikista palveluista.

Me tarvitsemme myös panostuksia infrastruktuuriin mm. valtatie 25:een, kantatie 51:een ja rantarataan, joka saa jo oman määrärahansa hallitusohjelmassa. Tämä kaikki edellyttää sitä, että osaamme paketoida viestimme tarpeeksi selkeästi, jotta kaikki Suomessa ymmärtävät, miksi meidän seutuumme panostaminen hyödyttää laajemmin koko Suomea ja jokaista suomalaista.

Henrik Wickström

Kansanedustaja, RKP

Kirjoitus on julkaistu EU-etelä lehdessä 10.8.2023