Ett nytt år står inför dörren och jag vill skriva ner några tankar om året som gott. 2023 var på många sätt ett händelserikt år. Samtidigt var det ett år av oro, otrygghet och krig. Kriget i Ukraina fortsätter och under senhösten blossade konflikten mellan Israel och Hamas upp. Även Rysslands hybridattack vid vår östgräns och händelserna kring Balticconnector påminner oss om att världsläget är spänt. Finland blev också medlem i NATO under år 2023, en ytterst viktig sak. Nationellt var det betydelsefullt att välfärdsområdena tog över social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningstjänsterna. Jag är ändå bekymrad över den respons jag fått av invånare och personal. Mycket upplevs som sämre när välfärdsområdena tagit över. Den feedback måste politikerna och tjänsteinnehavarna ta på allvar. Vårt vårdsystem och service skulle verkligen behöva än omfattande granskning.

Under året 2023 ordnades också riksdagsval. Jag vill rikta ett stort tack till alla som röstade på mig gav mig ert förtroende. I april inledde jag min första period som riksdagsledamot – ett av de finaste jobben man kan ha – att få arbeta för sitt lands och alla finländares bästa känns stort och betydelsefullt.

SFP har varit mycket i fokus under året. Jag fick ingen mjuklandning i politiken utan jag hamnade ”suoraan syvään päätyyn”, som en del av de äldre kollegerna i riksdagen formulerade det åt mig.

Det är lätt att se i backspegeln och fundera på vad man kunde ha gjort annorlunda. Det finns alltid utrymme för efterklokhet. Tyvärr är inte de politiska läget sånt att allting gick precis som man ville.

Själv har jag under hösten varit mycket ute på fältet och diskuterat med våra aktiva och med väljare. Själv anser jag att vi som parti måste bli bättre på kommunikation. Läget är svårt för liberala mittenpartier i Europa överlag. I en tiktok och snbb kommunikationsvärld ska åsikterna komma fort och oftast vara raka och tydliga. SFP är ett parti som vet att världen är komplex och svaren kan inte alltid vara enkla. Därför måste vi försöka hitta vår position och vara aktiva. Här krävs allas insats och själv försöker jag göra mitt bästa.

SFP:s fotavtryck syns också i regeringsarbetet. Vi har fått anslag för bildandet av kompetenscenter för vården på svenska vid Borgå och Raseborgs sjukhus, vi avvecklar regleringen för företagen, satsar på grundskolan och fler viktiga infraprojekt som kustbanan. Under förra regeringsperioden i regeringen Marin fanns det många frågor som också var svåra för SFP men den debatten kom inte fram i offentligheten. För mig själv var vårdreformen en svår fråga då jag var orolig för att den sku leda till kortsiktiga anpassningar i servicen och en försämring av närservicen. SFP har inte majoritet själv och då var vi tvungna att göra det bästa av läget. Regeringsarbetet handlar om kompromisser vilket också betyder att man inte alltid får som man vill. Men det är bara i regeringen man kan påverka. SFP har alltid haft en stark, framåtsträvande politik. Våra politiska program och partidagsbeslut har ofta visat väg. Som ett litet parti nationellt kan man ofta inte genomföra allt genast, men över tid, med hårt arbete har vår politik blivit verklighet (som exempel kan noteras NATO-medlemskapet, miljöprogram, HBTIQ+ -frågor och äldreombudsmannen).

Personligen välkomnar jag en öppen dialog med SFP:arna om partiets framtid. Vi uppdaterar som bäst vårt partiprogram vilket också ger utrymme för det. Jag hoppas att diskussionen också kan föras i andra forum eftersom det  uppenbarligen finns behov för det. I höstas bjöd jag in till en öppen diskussison med SU:are om partiets sits. Vi har flera fantastiska unga med i vårt parti och jag hoppas vi satsar på att lyfta fram frågor som är viktiga för unga, som mental hälsa, miljön och utbildning. Diskussionen jag hade resulterade i en ärlig dialog vars slutresultat var följande: – vi hoppas på fler dylika samtal där man öppet kan säga hur man resonerar om SFP. Det är en diskussion jag hoppas vi ser positivt på och uppmuntrar till. SFP har inte ändrats som parti, inte heller efter de diskussioner som förts i media. Nu måste vi tillsammans förtydliga vår vision och jobba flitigt framåt!

Det finns många frågor som nu måste tas på allvar. Den offentliga ekonomins utsikter är inte goda. Men istället för konstanta hotbilder hoppas jag att vi kan skapa framtidstro. Vi måste även i samband med vårens ekonomiska ’’ramria’’ lyfta fram åtgärder som stärker tillväxten. Vi måste också se över skatterna. Att höja bränsleskatten var en öppning av minister Anna Maja Henriksson som hon själv valde att göra. Det är viktigt att kunna diskutera olika alternativ men angående detta förslag så ser jag det viktigt att vi inte tar till åtgärder som försämrar verksamhetsförutsättningarna för dem som bor på landsbygden.

SFP har en viktig roll i regeringen som det parti som lyfter fram rättviseperspektivet men även satsningarna på vård och utbildning. Jag ser det som viktigt att vi kan påskynda de förbättringar som ska göras inom vårdsektorn. Likaså ser det ut som att välfärdsområdena kommer att behöva mer ekonomiska resurser. Detta är även något vi måste lösa. Vården ser jag som en av de viktigaste frågorna just nu, tillsammans med det säkerhetspolitiska läget och ekonomin.

Jag ser framemot ett aktivt 2024 och hoppas även få respons av dig angående aktuella frågor. All respons är värdefull. När det gäller EU-valet kommer jag att ge besked senare under vintern, allra senast i februari. Jag trivs som riksdagsledamot och vill gärna fortsätta jobbet för mina väljare, min hemregion Västnyland och SFP nationellt. Men för mig som viceordförande i SFP är det viktigt att vi har en stark lista för att garantera vårt mandat i Europaparlamentet. Jag har fått förfrågningar att kandidera i EU-valet från en del av mina väljare medan andra hoppas att jag stannar kvar. Upplägget kräver en ordentlig funderare och det gör jag nu. Här finns ingen dramatik men jag vill göra ett beslut som känns rätt. Just nu jobbar jag helt vanligt framåt och ser framemot en arbetsvecka efter några lediga dagar. I medlet av januari har jag igen en semestervecka. För mig är det viktigt att ladda upp batterierna inför våren. Jag hoppas även du har haft den chansen.

Jag vill önska dig ett gott nytt år!