Kyrkfjärdens skola har varit en lång tid på kommunens agenda. Igår (9.10) behandlade kommunstyrelsen frågan. Beslutsförslaget från tjänstemännens sida var det att enbart de nödvändiga investeringarna görs i skolan oh paviljonger skaffas till skolgården för att bota utrymmesbristen som skulle bli av då Stenhuset (dvs. huset med gamla lärarbostäderna) rivs.

Styrelsen beslöt enhälligt att remittera ärendet till ny beredning efter en omfattande diskussion. Riktlinjerna i frågan har från beredningens sida förändrats vilket väckte frågor hos styrelsen.

I styrelsen var man överens om det att nu måste frågan angående Kyrkfjärden föras vidare i snabb takt så att ett beslut kan fattas i frågan. För att vi kan göra ett omsorgsfullt beslut krävs det att vi vet i vilken kondition Kyrkfjärdens skola är samt finns det en möjlighet att sanera den eller inte. På basen av den här informationen måste vi föra frågan vidare. 

Personligen hoppas jag att man nu kunde greppa om frågan på ett bättre sätt. Nu har riktlinjerna i frågan ändrats flera gånger vilket inte gynnar processen som helhet. För att vi ska uppnå ett resultat i frågan vore det bra att grunda en arbetsgrupp bestående av tjänstemän, förtroendevalda och övriga experter vars uppgift skulle vara att skapa fungerande lösning i frågan.

Styrelsen beslöt att återkomma till frågan den 7 november. Då hoppas jag att man kan presentera hur frågan förs vidare samt i vilken tidtabell.