De nya välfärdsområdena har ansvarat för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningstjänsterna nu i ett år. Det första året har inte varit lätt och nyheterna från välfärdsområdena har varit dystra. Problem med fakturering, indragen service, hot om närservicens framtid och problem med rekryteringen.

Trots att det är mycket dystra nyheter kring vården just nu vill jag trots allt påminna er alla om att det görs varje dag mycket goda insatser inom vår vårdsektor av vår fantastiska personal. Det finns trots allt mycket som måste utvecklas mot det bättre. Man hoppades att vårdreformen skulle föra saker mot det bättre, men för många har det betytt försämringar och otrygghet. Det skapar inte förtroende.

Det är just förtroendet som måste stärkas mot den offentliga vården. Just nu så är den inte på den nivån det borde vara. Jag får varje vecka respons av finländare som säger att man är rädd för att bli sjuk. Hur har det gått så här? Så här får det inte vara i Finland 2024.

Vårdreformen verkställdes för att garantera en jämlik vård och tillgång på vård i hela landet. Den verkställdes för att undvika att kostnadsutvecklingen skulle vara lika kraftig som tidigare. Fokuset skulle ligga just på primärhälsovården och den förebyggande servicen. Tyvärr ser det ut som om man inte lyckas med alla de här målsättningarna ifall inte ändringar görs.

Snart vet vi resultatet för välfärdsområdena från det första verksamhet året och på våren har vi en bättre bild över välfärdsområdenas ekonomi. Då skulle det vara på sin plats att analysera vilka ändringar som bör göras i välfärdsområdens finansiering för att vi kunde styra alla välfärdsområden att satsa mer på förebyggande service.

Det som regeringen måste påskynda är förbättringar inom servicen. Vi måste försnabba granskningen av arbetsfördelningen inom vården, ta i bruk egenläkar- och egenvårdarmodellen och fundera hur vi kan lösa problemen inom äldreomsorgen. Nu går arbetet för långsamt framåt.

I veckan publicerades en tjänsteinnehavarrapport angående sjukhusnätverket i Finland. Den skulle innefatta förändringar i flera sjukhus bl.a. i Raseborg, Lojo och förmodligen även i Salo. Rapporten har inte alls styrts politiskt och nu är det dags för det politiska arbetet.

Inom SFP godkänner vi inte den här rapporten. För mig och SFP är det viktigt att Raseborg får ha sin jour och att Lojo får ha sin förlossningsavdelning. Jag förstår att arbetsfördelningen mellan sjukhusen diskuteras, men vi måste kunna garantera en fungerande vård på två språk i olika delarna av landet. Genom att koncentrera löses inte heller utmaningarna med personalbristen.

Nu inleds ett viktigt jobb och SFP står för att vården ska fungera nära dig. Konsekvensbedömningar behövs och just nu saknas de till en stor del. Vi måste se över patientsäkerheten samt kostnaderna som längre sträckor kan innebära.

Vården kommer även i år att vara i fokus. Nu är det på sin plats att vi jobbar aktivt och löser utmaningar som finns i vården. Inom SFP är vi redo för det i regeringen, men även i välfärdsområdena. 

Henrik Wickström
Riksdagsledamot
SFP