SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är besviken angående HUS sammanslutningens styrelsens beslut angående Raseborgs sjukhus framtidsutsikter. Nu kommer HUS att minska på jourens sevice redan under höstperioden. Under HUS styrelsemöte lämnades in ett motförslag från SFP:s representant Karin Cederlöf där man ville att inga förändringar ska göras i jouren innan Västra Nylands välfärdsområde sagt sitt angående jourens framtid.

-Detta är en besvikelse men vi fortsätter kampen för sjukhuset i välfärdsområdet. Enkelt blir det inte, men vi jobbar för det i SFP på alla fronter. Nu är bollen hos välfärdsområdet och beslut blir det senast i juni, säger Wickström, som sitter i Västra Nylands välfärdsområdes styrelse.

Wickström är besviken på att SDP splittrades i frågan i HUS sammanslutningens styrelse.

-Det var tråkigt att SDP inte stödde sjukhusets jour utan splittrades i omröstningen. Jag hoppas SDP stödjer jouren i Västra Nylands välfärdsområde. Allt stöd behövs för vårt regionsjukhus. Nu gjorde man ett förhastat beslut i fråga som inte är bra, säger Wickström.