Sommaren är här och redan nästa vecka får vi fira midsommar. I kommunalpolitiken i Ingå tar vi sommarpaus efter nästa vecka då de sista mötena hålls. Vi har många positiva saker på gång i Ingå just nu. Under de två senaste åren har invånarantalet ökat, tomtförsäljningen har gått bra de senaste åren och flera investeringsprojekt har gått framåt. Nya Kyrkfjärdens skola färdigställs nu till hösten och eleverna får flytta in i augusti. Intill den nya skolan kommer den nuvarande skolans återstående lokaler att inrymma tjänster som är viktiga för att främja Ingåbornas välbefinnande, som en gymnastiksal, en ungdomsgård och medborgarinstitutets verksamhet. På så sätt att skapar vi ett eget välmåendecampus som vi hoppas ska bli en naturlig mötesplats för Ingåborna.

I Ingå har vi också många nya investeringar relaterade till invånarnas trivsel och kommunens livskraft. Den andra delen av strandpromenaden i centrum blir klar snart och förhoppningsvis kan vi få den helt klar nästa år. Planeringen av kulturcentret går framåt och vi borde kunna berätta mer om det ekonomiska läget i början av hösten. Många har frågat om alla investeringar görs i kyrkbyn. Som kommun strävar vi efter att ta hänsyn till hela kommunens utveckling och därför främjar vi ett fibernätsprojekt som omfattar hela kommunen, så att så många som möjligt i Ingå kan ansluta sig till fibernätet.

I början av året förändrades kommunernas uppgifter då välfärdsområdena fick ansvar för att organisera social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna. Det har påverkat Ingå en hel del och vi har satsat på främjandet av välmående på många sätt. I Ingå kommer motionskuponger och simhallsbusslinjer till Sjundeå att införas och till sommaren har vi planerat motionsstunder som är öppna för kommunens invånare.

Det är kommunens ansvar att också satsa mer på livskraftstjänster. Jag tycker att vi som kommun ska fortsätta utveckla kollektivtrafiken och satsa på modernare marknadsföring med nya målgrupper i åtanke. Jag är glad att vi kunde köpa en hyreshustomt av församlingen där vi försöker locka en aktör att bygga förmånliga lägenheter. Vi planerar också ett separat minihusprojekt för unga vuxna, men givetvis även för andra målgrupper.

Även om många saker är bra i Ingå så påverkar inflationen och den allmänna ekonomiska osäkerheten också oss. Ingås budgetarbete under den kommande hösten kan bli mer utmanande än tidigare, eftersom kommunens investeringsbörda fortfarande är stor. Investeringar måste göras, men vi måste noga överväga hur vi prioriterar. I området kring Ingås djuphamn Joddböle pågår ett planeringsprojekt med anledning av Blastr Green Steels planer. Projektet kommer att gå vidare under hösten och kommunen förbereder sig för hur projektets förverkligande skulle påverka oss. Arbetet har startat i form av ett fullmäktigeseminarium tidigare under våren.

I skrivande stund sitter jag i Ständerhuset där regeringsförhandlingarna fortfarande pågår. Regeringsförhandlingarna har varit exceptionellt långa, vilket berättar om den politiskt utmanande situationen. I nuläget är det ännu inte möjligt att ta ställning till det slutliga resultatet, men förhoppningen är att det kommande regeringsprogrammet också ska främja utvecklingen av vår region.

Sommaren är rätt tid för att koppla av och njuta av livet. I Ingå erbjuder vi mycket att göra på sommaren. Lekplatsen med Mumintema har evenemang för barn, du kan åka med taxxibåt på en skärgårdsutfärd från Ingå till Barösund och också på dagsutflykter till Bågaskär. I Wilhelmsdal har vi en konstutställning hela sommaren – och Ingådagen firas igen den 1 juli. Jag rekommenderar också Kopparnäs och andra byar i Ingå. Du kommer enkelt till Ingå från Kyrkslätt och Sjundeå även med kollektivtrafik.

Vi måste se framåt. Men nu är det dags att njuta av sommaren och ladda batterierna med sikte på den kommande hösten. Jag vill önska alla läsare en solig sommar!