Snart är det presidentval. Trots att det politiska fokuset ligger på det här valet ska vi inte glömma att det lite senare är ett val till i Finland, EU-valet.

För mig är EU viktigt. Jag vill att Finland ska vara en aktiv medlem av EU. Just nu då världsläget är utmanande är det viktigt att våra Europaparlamentariker jobbar för att stärka förståelsen för Finlands särdrag. Genom aktivt lobbande kan vi också få ekonomiska resurser för att stärka våra regioner och vår infrastruktur. Men EU är framför allt en gemenskap där länder med en gemensam vision samlas. I dagens värld är det inte tryggt att vara ensam. Samarbete behövs.

Men nu till själva valet.

I förra vårens riksdagsval hade jag den stora äran att få förtroende av er att inleda mitt arbete som riksdagsledamot. Jag fick över 7300 röster vilket jag är ödmjukt tacksam för varje dag, och gör mitt bästa för att arbeta för Finlands och regionens bästa. Det är ett starkt mandat.

Under hösten och vintern har jag fått förfrågningar om jag skulle kunna tänka mig att kandidera i EU-valet. Också personer som sagt att de lagt sin röst på mig i riksdagsvalet har uppmuntrat mig att kandidera i valet. Jag är glad och tacksam för alla som varit i kontakt. Till alla som frågat om mig angående valet har jag sagt att jag senast i början av februari meddelar hur jag resonerar angående EU-valet.

Under julhelgen har jag haft tid att stanna upp och fundera på frågan, men också på livet. Jag hör till de yngsta ledamöterna i Finlands riksdag just nu men jag har redan en gedigen erfarenhet inom politiken. Jag har varit med i politiken sedan 2012 och varit styrelseordförande i Ingå sedan 2017, och varit aktiv i välfärdsområdets styrelse sedan 2022. Sedan 2019 är jag också SFP:s viceordförande. Jag har haft en unik chans att påverka på flera plattformar för Finlands och regionens bästa tack vare ert förtroende som jag är ytterst tacksam för.

Det här allt har gett mig ett brett nätverk och gett mig erfarenheter som stöder mig i jobbet som riksdagsledamot. När jag ser över var jag bäst kan tjäna de som valt att rösta på mig, min hemregion, Finland och hela SFP så har jag bestämt mig att inte kandidera i vårens EU-val.

 

Beslutet var till slut enkelt. Jag ser att det finns många viktiga frågor just nu där jag känner att jag har den sakkunskap som behövs. Sjukhusutredningen som publicerades var rent ut sagt förkastlig och jag ser att det är mitt uppdrag att göra den bättre för de tvåspråkiga regionerna i Finland. Vi behöver ha jour i Raseborg och BB i Lojo. Vi behöver service vid sjukhusen i Borgå, Jakobstad och Karleby. Jag vill jobba för satsningar på kustbanan samt för att man ännu ser över förverkligandet av hela nya Helsingfors-Åbobanan.Jag brinner för att jobba för en god vård och omsorg, för ett livskraftigt Finland med fler jobb och bättre förutsättningar för företagare, och för en vettig trafikpolitik. Jag känner att jag har mycket energi, tankar, idéer och vilja att jobba inom den nationella politiken. Jag vill att vi som parti är aktiva utåt i media för att stärka vår profil. Jag har gjort mitt yttersta i det arbetet och kommer även att fortsätta med det.

EU, det är en framtidsfråga för mig just nu.

 

Angående SFP och partiets framtid ser jag fram emot uppdateringen av partiprogrammet. Likaså hoppas jag att vi kan föra en öppnare dialog om partiets linje framöver tillsammans med alla i partiet. Det finns ett behov att stärka visionen och kommunikationen utåt. Där ser jag att jag också har en viktig roll tillsammans med övriga rikspolitiker i SFP. I den här regeringen har vi fått framåt viktiga saker för oss, men det finns också frågor vi är mindre nöjda med. Så var det också i den förra regeringen.

Men vi måste stärka vår egen roll. Anna-Maja Henriksson kommer med besked angående EU-valet snart. Jag är mycket tacksam för allt det arbete Anna-Maja gjort för partiet och dess bästa. Själv har jag noterat att även mitt namn funnits med i diverse ordförandespekulationer. Vi har inget val på gång nu men jag utesluter inte en kandidatur ifall det skulle bli aktuellt, vilket jag även sagt utåt.

Nu blickar jag framåt och sätter på mig arbetshandskarna. Det ska snart göras viktiga beslut angående kustbanan som jag försöker styra rätt tillsammans med andra. Nu kommer jag att semestra några dagar och ladda batterierna för kommande kamper. Jag hoppas att du får en skön och avkopplande söndag!

Med varma hälsningar,
Henrik Wickström