Bästa SFP:are, hyvä RKP:läinen, 

SFP är en folkrörelse. Vi består av en grupp människor som förenas av vilja att arbeta för hållbart, framgångsrikt och tvåspråkigt Finland där alla får vara sig själv. SFP är en stor familj som fört samman människor i över hundra års tid. För flera av oss har partigemenskapen gett mycket – möjligheten att förändra världen, träffa nya människor och få nya vänner.

SFP är i ett mycket intressant läge. Uppmärksamheten kring partiet har varit stort sedan förra riksdagsvalet. Det vad SFP gör och tänker har betydelse. Situationen kan upplevas som ny och utmanande, men jag ser mycket möjligheter för partiet just nu. Vi måste tillspetsa vårt budskap. Jag är övertygad att vi tillsammans genom gott samarbete får vår kurs ändrad.

Under de senaste veckorna har flera frågat av mig om jag kan ställa upp i ordförandevalet. Efter att ha funderat på saken har jag bestämt mig att ställa mig till förfogande. SFP som parti har gett mig väldigt mycket. Nu är det min tid att ge tillbaka till partiet och ställa mig till förfogande i partiordförandevalet. Jag vill ge mitt bidrag till debatten då partiets framtid formas. Jag vill sätta mitt engagemang, tid och omtanke helhetsmässigt på världens bästa folkrörelse.

RKP on maailman paras kansanliike. Puolue on kautta aikojen onnistunut löytämään ratkaisuja yhteiskunnan suuriin haasteisiin. RKP on vastuunkantajapuolue ja näinä haastavina aikoina, joita me nyt käymme läpi, on tärkeää, että meillä löytyy Suomen politiikassa puolueita, jotka uskaltavat viedä Suomea eteenpäin. RKP:n kurssia on kuitenkin käännettävä. Meidän täytyy puhutella politiikallamme enemmän ihmisiä. Meidän täytyy yhdistää rivimme ja uskaltaa uudistaa Suomea, rohkeasti.

Vem är jag?

Jag vill börja med att kort berätta om vem jag är. Jag är född, uppvuxen och bosatt i Ingå. Jag har vuxit upp i en jordbrukarfamilj med handelsträdgård. Det har gett mig insyn i jordbrukets betydelse för Finland. Att växa upp i en företagarfamilj skapar förståelse för att välfärden ska skapas före den kan fördelas. Jag har växt upp i en tvåspråkig miljö och gått i svenskspråkig skola. Jag förstår betydelsen för service på svenska, något som vi i SFP aktivt måste arbeta för.

Innan jag blev riksdagsledamot arbetade jag som sakkunnig för Företagarna i Finland. Till min utbildning är jag politices magister och min utbildning har jag avlagt vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi.

Jag har varit viceordförande för SFP sedan 2019 och det har gett mig möjligheten att lära känna flera SFP:are från hela landet. Jag har medverkat i politiken hela mitt vuxna liv. Medlem av SU blev jag strax innan kommunalvalet 2012. Inom SU har jag suttit i förbundsstyrelsen samt varit ordförande för SU i Nyland. På partidagen i Vasa 2019 blev jag den yngsta SFP viceordföranden i partiets historia.

Inom politiken har jag suttit i Ingås kommunfullmäkitge sedan 2013 och i kommunstyrelsen sedan 2015. Jag har lett Ingås styrelse sedan 2017 och var vid den tidpunkten den yngsta styrelseordföranden i Finlands historia. Nu medverkar jag även i Västra Nylands välfärdsområde som fullmäktige- och styrelseledamot. I riksdagen har jag suttit sedan 2023.

Vad vill jag åstadkomma?

För mig betyder SFP mycket. Inom SFP arbetar vi tillsammans för landets bästa. Inom SFP agera vi tillsammans. Alltid. Vi har tydliga gemensamma värderingar och vi vill alltid jobba för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Jag vill stärka partiets profil som ett liberal-borgerligt parti med ett starkt socialliberalt hjärta. SFP har en viktig roll att arbeta för landets tvåspråkighet men vårt arbete behövs även på många flera fronter. Jag vill att SFP ska bli det ledande bildningspartiet. SFP har alltid talat för skolans och kulturens betydelse. Vi innerhar just nu två poster på undervisnings- och kulturministeriet och vi har ett regeringsprogram med många goda satsningar vilket ger oss stöd i detta arbete.

Jag vill att SFP ska jobba fram klara och tydliga förslag på hur vi ska lösa utmaningarna inom vården. Vi ska våga tänka om. Vi ska satsa på förebyggande vård och se till att alla finländare får rätt vård i tid på eget modersmål. Service ska också finnas ute på landsbygden. Det är vi tillsammans som ska våga komma med nya lösningar till de utmaningar som finns i människornas vardag.

Ekonomin är en av de stora frågorna. SFP är det starkaste tillväxtpartiet i Finland. Vi ska bevisa hur vi kan få Finlands ekonomi på fötter igen. Det sker inte enbart genom nedskärningar utan vi behöver tillväxt. Här är hela exportkusten ytterst viktig. Vi ska sporra till företagande och arbete i alla situationer. Onödig byråkrati ska bort och vi ska bli bättre på att locka till oss investeringar.

Politiken har polariserats och nu är det motsättningarna som lockar. Vi är ett statsbärande parti och vi ska inte gå in i ett spel mellan högern och vänstern. Vi ska våga vara oss själva. Men det kräver att vi ändrar sättet på att göra politik. Nya tankar, utspel och tillräckligt många synliga profiler behövs. En person ska inte bara synas utåt. Jag vill ge plats åt fler nya personer i vår organisation.

Jag är en lagspelare och vill känna att alla får sin plats i debatten inom SFP. Jag vill inte att SFP ska vara ett toppstyrt parti. Hela partistyrelsen, kretsarna och lokalavdelningarna ska inkluderas mycket starkare i det politiska arbetet. Jag vill se ett starkare programarbete och en bättre kommunikation externt. Alla i Finland ska vara medvetna om vad SFP har för åsikt. Vi ska vara ett parti som vågar
.

För SFP är regionerna viktiga. Det är de även för mig. Jag vill inte skapa motsättningar mellan regionerna, tvärtom. Vi måste inse att våra regioner är olika och skapa olika tillväxtstrategier för att stärka våra positioner. I Österbotten ska vi vara aktiva och där vill jag göra en insats speciellt med tanke på vårdpolitiken som väcker mycket debatt. Landsbygden är viktig för SFP och jag vill att vi kan stärka livskraften på landsbygden i stället för att köra ner den.

I Nyland och Helsingfors måste vi kunna aktivera vår politik eftersom befolkningen växer starkt. Vi behöver en tydlig stadspolitik samt framtidspolitik som inte prutar på andra värderingarna. Åboland är viktig för SFP och vi ska stå upp för skärgården men även stark stadspolitik i Åbo. Vår samkrets gör ett fantastiskt arbete och vi ska bli ett större parti även ytterom våra kärnområden.

Vi står inför ett EU-val i vår men snart har vi ett kommunalval och ett välfärdsområdesval. Det är viktigt med starka listor i kommunal- och välfärdsområdesvalet. Vi ska se till att vi vinner båda valen och har kandidater i fler kommuner än någonsin.

SFP ska vara ett parti som engagerar. Jag ser att unga är vår framtid och SU ska ha en viktig roll då partiets verksamhet skapas. Svenska kvinnoförbundet jobbar på ett förtjänstfullt sätt för jämställdheten i samhället och deras målsättningar ska synasäven inom vår politik i SFP. Seniorernas roll som medlemsförbund är otroligt viktig speciellt med tanke på att skapa ett seniorvänligare samhälle.            

RKP:n täytyy muuttaa tapaansa tehdä politiikkaa. Itse haluan olla johtamassa tätä työtä yhdessä teidän kanssanne. Siksi olen päättänyt ilmoittaa tänään, että olen käytettävissä RKP:n seuraavaksi puheenjohtajaksi. Kaksikielisenä poliitikkona olen valmis kirkastamaan RKP:n viestiä. Meidän täytyy muodostua Suomen johtavaksi koulutuspuolueeksi ja löytää ratkaisuja sote-sektorin ja talouden haasteisiin. Minä olen joukkuepelaaja ja minun RKP:ssäni haluaisin puoluejohtajana antaa tilaa muillekin näkyä ja vaikuttaa. Haluan tiivistää yhteistyötä paikallisyhdistysten, piirien ja puoluehallituksen välillä. Minulle RKP on vahva liberaali-porvarillinen puolue, jolla on suuri sosiaaliliberaalinen sydän. Olemme kansainvälinen ja demokratiaa kunnioittava puolue. Meidän täytyy olla rakentava voima, joka uskaltaa tehdä vaikuttavaa politiikkaa. Nykymenoon on saatava muutos. Sen saamme aikaiseksi yhdessä. Ole yhteydessä, mikäli haluat lähteä mukaan rakentamaan RKP:n tulevaisuutta.

Framtidsprogram för SFP

Min kampanjslogan för mitt ordförandeval är ’’Tillbaka till framtiden’’. Jag anser att SFP är ett framtidsparti. Vi var det första partiet med ett miljöprogram och våra ledande politiker hörde till de första som jobbade för ett Nato-medlemskap. Genom tiderna har vi varit ett parti som kommit fram med lösningar på samhällets stora utmaningar. Vi har ofta varit före vår tid vilket bevisar vår styrka som parti.


Nu vill jag att vi blir igen ett framtidsparti som kommer med nya lösningar på samhällets stora
problem som inom vården, de sjunkande skolresultaten och i Finlands ekonomi.

Jag kommer att lansera min ordförandekampanj i sin helhet senare i april. Då lanserar jag även mitt framtidsprogram för SFP där jag konkretiserar hur jag vill utveckla SFP tillsammans med mer.

Ingen gör nåt ensam, alla behövs då vi för SFP framåt. Därför kommer jag att bjuda in dig som SFP medlem till Framtidsworkshop där jag vill höra vilka förväntningar just du har som partimedlem angående nästa ordförandes arbete och partiets framtid. Jag kommer att ordna en digitalträff samt en träff i Helsingfors och Vasa dit alla medlemmar är välkomna.

Tillställningarna ordnas enligt följande: 

4.4 kl. 18 Helsingfors (SFP:s kansli)
11.4 kl. 19 Digitalt möte per Microsoft Teams. Ta del av genom att fylla i länken här: https://forms.gle/RsEBNthg46nULCWd8
17.4 kl. 18.30 Vasa (SFP:s kansli)

Jag hoppas du tar del av tillställningarna och påverkar partiets framtid.

Ifall du har några frågor eller synpunkter som du vill framför är det bara att skicka dem till henrik.wickstrom@sfp.fi.  

Ha en trevlig helg,

Henrik Wickström