Nu inkommande vår blir det dags för riksdagsval och jag ställer upp i valet i Nylands valkrets. Jag har medverkat i politiken hela mitt vuxna liv. Då jag hade fyllt 18 år blev jag invald i kommunfullmäktige i Ingå och idag är ja kommunstyrelsens ordförande i kommunen ifråga. Nu har jag lag siktet på riksdagen för att där kunna arbeta för finländarnas välmående och Finlands framtid.

Framtiden är här och nu. Vi måste göra sådana beslut som stöder hållbar utveckling, Finlands ekonomis tillväxt samt skapar välmående för alla åldrars finländare. Vi har flera utmaningar i vårt samhälle som kräver nya lösningar. Det här måste vi klara av att göra tillsammans.

Jag vill medverka i riksdagen för att arbeta för en smidig och trygg vardag för var och en av oss. Valarbete gör man inte ensam. Det kräver samarbete, människor och synlighet som fås genom en aktiv kampanj. En lyckad och synlig kampanj kräver även pengar. Min kampanj leds av en stödgrupp, till vilken du kan rikta ett frivilligt stöd. Ett litet understöd är en stor sak för mig och är samtidigt ett steg mot en bättre framtid.

Du kan betala ett frivilligt valbidrag till följande konto:

Mottagare: Henrik Wickströms stödgrupp
Konto FI 46 405500 16732808
Meddelande: Henrik Wickströms valbidrag

Gränsen för ett anonymt bidrag är 1500 €.

Mer info hittar du här: https://henrikwickstrom.fi/sv/riksdagsval-2019/stod-min-kampanj/

Vid eventuella frågor kan du vara i kontakt med mitt kampanjteam per epost wickstrom2019@gmail.com.

Varmt tack för ditt understöd!

//Henrik