Västra Nylands välfärdsområdets tjänsteinnehavarledning har gjort sitt förslag angående servicenätverket för välfärdsområdet. Förslaget innehåller flera förslag. Bland annat föreslår tjänsteinnehavarna att välfärdsområdet ska omprofilera Hangös bäddavdelning medan Sjundeås skulle stängas. Ingås, Karis och Sjundeås hälsovårdscentraler skulle bli mindre närhälsovårdsstationer medan man på andra håll ha hela hälsovårdssationer. Även Katthult, ett äldreboende i Ingå, kan stängas i framtiden. Samma gäller Villa Charlotta. Katthult har varit en tillfällig lösning då behovet av boendeplatser har ökat.

-Förslaget väcker väldigt många frågor hos mig. Det är bra att man vill bevara närtjänster i alla kommuner men vad innebär en närhälsovårdsstation? Jag vill nu konkret veta vilken service som ordnas i kommunerna. Man går förstås mer åt landsbygden och det mindre orterna i förslaget. Enligt förslaget så skulle närmaste hela hälsovårdsstationerna finnas i Lojo, Ekenäs och Kyrkslätt. Samma gäller för sjundeåborna och karisborna. Raseborgs sjukhus jour ser ut att bli en akutmottagningsjour 8-20. Jag vill inte därför svälja detta förslag på rak arm då det än är flummigt, säger Wickström.

Wickström vill inte än säga slutliga åsikter angående förslaget då han än vill begrunda helheten. Enligt honom måste också investeringar göras på andra håll än bara i största städerna.

-Det är bra att äldreboende på Liljedahlsgatan är med. Men jag är orolig för Sjundeås och Ingås vårdtjänsternas framtid. Där finns investeringsplaner som nog inte kommer att förverkligas ifall detta går igenom.

-Jag vill nu lugnt sätta ned mig i arbetet, prata med andra politiker och sedan kommer vi tillsammans inom SFP fundera hur vi prioriterar. En sak är klar, vi måste jobba för servicen även på landsbygden och servicen på svenska. Förslaget är inte lika radikal som vi sett på andra håll i Finland. Det kan ses som en positiv sak. Men som sådan är jag inte redo att godkänna den. Här finns också många mindre försämringar på förslag som påverkar människornas vardag. Nu krävs en nogrann helhetsbedömning, säger Wickström.