Viime viikolla Kirkkonummen sanomien pääkirjoitukset käsittelivät kahta teemaa, jotka varmaankin herättävät keskustelua kuntavaalien kynnyksellä. Nämä kaksi teemaa johon viittaan, ovat talous ja yrittäjyys. Mielestäni ko. teemat liittyvät vahvasti toisiinsa. Ilman vahvaa yrityskenttää kunnassa ei olisi palveluita, työpaikkoja ja virikkeitä kuntalaisille; ne ovat edellytyksiä elinvoimaiselle ja viihtyisälle elinympäristölle. 

Inkoolla on vahva maine yrittäjien keskuudessa. Kunnan tiivis yhteistyö yrityskentän kanssa on kerännyt jopa kansallisella tasolla kehuja. Vahva yrityskenttä on myös tärkeä kivijalka kunnan taloudessa ja se näkyy myös Inkoossa. Meille kuntana yritykset ovat erittäin tärkeitä. 

Minä haluan, että Inkoo on jatkossakin yrittäjämyönteinen kunta ja toivon, että voimme tulevalla valtuustokaudella jatkaa Inkoonportti-alueen kehittämistä, unohtamatta Joddbölen -yritysaluetta ja Fortumin hankkeiden edistämistä.

Minä toivoisin myös, että saisimme Inkoossa vahvistettua ns. ”startup”-kulttuuria. Uusien yritysten toiminnan mahdollistaminen on tärkeää elinvoimaisen kunnan näkökulmasta.

Mielestäni meidän on jatkettava myös Inkoon keskustan kehittämistä. Inkoonranta-alue toteutuu tulevina vuosina ja meidän on myös tästäkin näkökulmasta jatkettava aktiivista kehitystyötä Inkoon keskusta-alueella. Inkoon keskustan palvelut ovat kehittyneet viime vuosina ja tämä on vahvistanut keskustan mukavaa ilmapiiriä. On ollut ikävää, ettemme ole voineet järjestää mitään tapahtumia Inkoossa vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Kulttuuritapahtumat ja markkinapäivät ovat tärkeitä myös yrittäjille ja sen lisäksi ne luovat paljon hyvinvointia ihmisille.

Emme myöskään saa unohtaa Inkoon kyliä, joilla on omat ominaispiirteensä. Barösundin palvelut ovat kehittyneet huimasti viime vuosina ja tälle työlle meidän on myös jatkossa annettava tukemme.

Kunnan on myös huomioitava yrittäjä- ja yritysystävällisyys paremmin, mitä tulee kunnan hankintapolitiikkaan. On tärkeää, että kunta pystyy pilkkomaan hankintoja siten, että ne ovat myös mahdollisia paikallisille yrittäjille ja yrityksille.

Joukkoliikenne on tärkeä osa Inkoon palveluita. Toimivat joukkoliikenneyhteydet ovat tärkeitä monelle perheelle ja näin myös yrittäjälle. Uusien asukkaiden houkuttelemiseksi on tärkeää, että voimme tarjota hyvän ja kattavan joukkoliikennetarjonnan. Meidän tulee jatkaa myös aktiivista vaikuttamistyötä niin kantatie 51:n kuin myös rantaradankin parantamiseksi. 

Tällä hetkellä meillä ei ole junaliikennettä, mutta liikennepalvelut ovat murroksessa ja valtio on myös panostamassa enenevässä määrin junaliikenteen edistämiseen, joten mahdollisuutta junaliikenteeseen on ylläpidettävä jatkossakin aktiivisesti. Inkoossa moni ”pendelöi” myös autolla mm. pk-seudulle, ja sitä emme saa unohtaa. 

Kunta voi voittaa paljon sillä, että se tekee tiivistä yhteistyötä yhdessä yrityskentän kanssa. Tätä meidän on jatkossakin Inkoossa edistettävä, jotta kunnan elinvoimaisuutta saadaan edelleen vahvistettua.

Henrik Wickström
RKP:n varapuheenjohtaja
Kunnanhallituksen pj.
Inkoon kunta