Under de närmaste två-tre åren utvecklas mycket i Ingå. Ingåstrand-området byggs ut, Ingåport-området kommer att vidareutvecklas och om allt går bra kommer också utvecklandet av Joddböle-området igång. Det ökade intresset för distansarbete och livet utanför storstäderna syns i ett ökat intresse också för boende i Ingå. Allt det här ger goda förutsättningar för Ingå att växa.

När vi ser den utveckling som sker är det viktigt att vi som kommun inte glömmer servicen. Konkurrensen i Nyland är hård och därför måste vi se till att vi kan erbjuda en god service för alla åldrar.

Vi vill att Ingå ska vara en barn- och familjevänlig kommun. Vi tror att Ingå har goda chanser att locka barnfamiljer. Vi behöver dem dessutom med tanke på kommunens framtid.

I Ingå satsar vi stort på barns, ungas och familjers välmående. Kommunstyrelsen gav på senaste möte tekniska nämnden i uppdrag att börja planera renoveringen av Ingås hälsovårdscentral, dit vi också vill placera all central familjeservice och socialservicen – med målet att grunda ett modernt vård- och familjecenter.

Tanken är också att nya Kyrkfjärdens skola ska börja byggas i år. Vi ska också börja planera nya och mer ändamålsenliga utrymmen för kommunens ungdomsverksamhet. Dessutom ska vi inte glömma satsningen på Muminlekparken som möjliggörs tack vare ett generöst bidrag från den lokala sparbanksstiftelsen.

Det är viktigt att vi som kommun satsar på att göra familjernas vardag i Ingå så smidig som möjligt. Det betyder att vi behöver se den helhet som service för barn, unga och familjer behöver för att uppleva trygghet.

Det handlar också om markanvändning, fungerande kollektivtrafikförbindelser och möjligheter till fungerande och trivsamma hobbyverksamheter. Vi är glada att vi kan erbjuda hobbysedlar för barn och unga och att vi är med i det nationella kommunförsöket med den så kallade Finlandsmodellen, där man erbjuder en hobby för barnen direkt efter skolan. Försöket i Ingå verkar lyckat och vi hoppas få fortsättning för det.

Coronakrisen har förstås medfört utmaningar när det barns, ungas och familjers välmående. Under den kommande fullmäktigeperioden är det viktigt för politiker och tjänstemän att göra allt för att se till att barn och unga inte marginaliseras som ett resultat av coronakrisen. Det handlar om en hälsokris men vi får inte glömma att det i högsta grad också är en social- och ekonomisk kris.

I Ingå är vi måna om att starkare lyfta fram vår barn- och familjevänliga profil. Att satsa på barn, unga och familjernas välmående handlar om lönsamma framtidsinvesteringar där resultaten syns i form av välmående invånare. 

Henrik Wickström
Kommunstyrelsens ordförande,
Medlem av kommunfullmäktige (sfp), Ingå 


Andreas Elfving
medlem av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt Bildnings- och välfärdsnämnden (sfp), Ingå
Insändaren är publicerad i tidningen Västranyland 30.3.2021

”Vi vill att Ingå ska vara en barn- och familjevänlig kommun. Vi tror att Ingå har goda chanser att locka barnfamiljer. Vi behöver dem dessutom med tanke på kommunens framtid.”