Coronakrisen har lamslagit stora delar av näringslivet och företagsverksamheten i Finland. Flera företag kämpar i den här extremt tuffa situationen. Läget är allvarligt och varje dag är tung för företagen. Regeringen har gått in för att stödja företagen vilket har varit ytterst viktigt.

Företagsstöden samt hur de beviljas har väckt diskussion i offentligheten. Det är ytterst viktigt att stöden delas ut på ett rättvist sätt. Nu har oklarheter uppstått och det är bra dessa nu utreds av arbets- och näringsministeriet. Krisen är häftig och beslut görs snabbt. Det är självklart att fel begås men samtidigt är det ytterst viktigt att de fel som uppstår korrigeras på ett rättvist sätt. 

Det är också viktigt att skapa tillräckligt enkla metoder för att anhålla om stöd. Speciellt i små och medelstora företag finns det inte alltid resurser att klara av invecklade ansökningsförfaranden.

Samtidigt måste vi se till att företagen får tydligare besked om vilka stöd de kan få. Det är viktigt att betona rättviseprincipen i fördelningen. Stöden måste också kanaliseras kraftigare till företagens dagliga verksamhet och löpande kostnader. Vi vinner alla på att företagen klarar sig undan krisen med så liten skada som möjligt.

Personligen upplever jag att det är viktigt att finansministeriet fortsätter att utreda möjligheten för återbetalning av mervärdesskatten som företagen erlagt i början av året. Det kunde vara ett sätt att snabbt få ut pengar till företagen men den är inte helt problemfri eftersom det kan uppstå problem vid klassificeringen av vilka företag som är berättigade till stödformen och vilka inte.

En av de branscher som haft de svårast är restaurangbranschen. Ett separat stödpaket planeras nu för den här branschen vilket är ytterst viktigt. 

Vår välfärdsstat behöver ett fungerande näringsliv som skapar arbetsplatser och bidrar till att ekonomin och samhället rullar. Företagens olika behov bör nu bemötas. Då en exit-plan för Coronakrisen görs upp måste vi vara redo att föra en dialog om hur situationen på arbetsmarknaden kan utvecklas. Det viktigt att vi kan öka flexibiliteten t.ex. genom mer lokala avtal. 

Det har varit trevligt att se hur flera företag trots svåra förhållanden kommer med nya koncept för verksamheten. Jag hoppas att vi som konsumenter fortsätter att stödja lokala och nationella företag. Vi spelar en nyckelroll med våra val i vardagen –  vi kan alla hjälpa till med att säkerställa framtiden för våra företagare.