Suomen hallitus teki kuluneen viikon maanantaina helpotuksia voimassaoleviin sääntöihin, joiden avulla on pyritty estämään Koronaviruksen eteneminen Suomessa. Jo viime viikolla hallitus päätti, että peruskoulun oppilaat sekä varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset siirtyvät lähiopetukseen.

Rupeamme ottamaan nyt siis hallittuja askeleita kohti uutta normaalia. Kysymyksiä säännöksiin liittyen on paljon ja kuntien sekä aluehallintovirastojen tehtäväksi on jäänyt ratkoa, miten moni käytännön asia saadaan hoidettua.

Kunnille tämä tilanne on myös uusi. Nyt rupeamme ensimmäistä kertaa avaamaan toimintoja. Inkoossakin olemme jo avanneet kirjaston lainaustoimintaa varten. Koulut käynnistyvät ensi viikolla. Kunnille jää jälleen toteutettavaksi moni avaamispäätös. Kouluja koskeva päätös oli odotettu ja opetushenkilökunta valmistelee parhaillaan kiivaasti koulutiloja siten, että viimeiset kaksi viikkoa saadaan mahdollisimman hyvin hoidettua. Koulukuljetukset herättävät myös kysymysmerkkejä kunnan puolella, koska valtio ei ole täsmentänyt käytäntöjä näiden suhteen. Kysymysmerkkejä on siis paljon ja tämä vaatii kunnan henkilökunnalta innovatiivisia ratkaisuja.

Inkoossa olemme todenneet, että meillä on uusi arki edessä. Kesä tulee olemaan erilainen ja moni tapahtuma jää järjestämättä. Olen kuitenkin iloinen siitä, että yrittäjät palvelualoilla vähitellen saavat avata toimintojaan. Henkilökohtaisesti toivon, että hallitus saa yritystukia paremmin kohdistettua juuri yrityksien toimintakustannuksiin eikä niinkään kehittämiseen. Tukia tarkastellaan yhä ja on toivottavaa, että saamme tukien avulla suomalaiset yritykset pysymään pystyssä. Tämä on tärkeää myös meille kuntatasolla.

Kuluneen viikon maanantaina Inkoon kunnanhallitus käsitteli kunnan taloudellista tilannetta, joka on muiden kuntien tapaan heikentynyt Koronavirusepidemian vuoksi. Jo ennen Koronavirustilannetta kuntataloudellinen tilanne oli yleisesti heikko Suomessa. Inkoossa olemme näin ollen päättäneet toimia etunojassa tulevaa talousarviotyötä silmällä pitäen.

Olemme Inkoossa tilanteessa, jossa meidänkin tulee tarkistaa sekä kehittää toimintaamme siten, että saamme talouden tasapainoon. Rakenteellisten muutosten sekä palvelujen kehittämisen avulla uskon sen olevan mahdollista. On kuitenkin tärkeä muistaa, että nyt kunnan on mietittävä pitkällä tähtäimellä. Mielestäni olisi suuri virhe, mikäli lähdemme vähentämään tässä tilanteessa ennaltaehkäiseviä palveluita. Ne ovat juuri Koronakriisin hoidossa tärkeitä, jotta vältymme 90-luvun laman virheiltä.

Henkilökohtaisesti toivon, että me Inkoossa emme pysäytä kehittämistä, koska meillä on hyvät edellytykset kasvuun. Luonto, meri, pk-seudun läheisyys sekä hyvät palvelut ja etätyömahdollisuudet ovat Inkoon valtit, jotka varmasti kiinnostavat ihmisiä tällä hetkellä. Myös lisääntynyt kiinnostus lähimatkailua kohtaan voi olla meille mahdollisuus.

Itse kuitenkin toivon, että maan hallitus tarkoin miettii, mikäli nyt on järkevää lisätä kuntien taakkaa uusien palveluiden muodossa. Nyt tulisi antaa kunnille työrauha keskittää omat resurssinsa olennaiseen.

Olemme uuden edessä ja myös kuntatasolla saamme elää päivä kerrallaan. Meidän kaikkien on kuitenkin tärkeä muistaa, että epidemia jyllää edelleen Suomessa, vaikka rajoituksiakin puretaan. Nyt vaaditaan nimenomaan yksilöllistä vastuuta. Meidän tulee edelleen toimia varovaisesti ja harkiten arjessamme suojellaksemme toisiamme sekä itseämme. 

Henrik Wickström
Kunnanhallituksen pj. (r.) 
Inkoon kunta

Kirjoitus on julkaistu lehdissä Kirkkonummen sanomat ja Länsi-Uusimaa 9.5.2020.