Koronakevät on saanut monet meistä muuttamaan tapojaan. Yksi näkyvimmistä muutoksista suomalaisten tavoissa on se, että vietämme nyt enemmän aikaa ulkona. Maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen Ympäristökeskuksen teettämässä kyselyssä 57 prosenttia vastanneista kertoo viettäneensä enemmän aikaa luonnossa Koronakevään aikana. Suurin ero näkyy nuorissa vastaajissa. 

Luonto on kutsunut luokseen vierailijoita tänä keväänä. Myös kesällä moni on päättänyt nauttia luonnon vehreydestä sekä sen tuomasta rauhasta. Luontomatkailu on myös nouseva trendi varsinkin nyt, kun ulkomaanmatkoja suurelta osin tulisi edelleen välttää.

Meillä Inkoossa ja myös muualla Suomessa on paljon upeita luontokohteita. Meillä löytyy Inkoossa meri, saaristo, metsiä, peltoja ja paljon muuta. Monimuotoinen ja vaihteleva luonto onkin myös kevään aikana houkutellut vierailijoita Inkooseen eritoten mm. Kopparnäsin virkistysalueelle.

Nyt halutaan selkeästi suosia ulkoilua sekä lähimatkailua. Yleensä moni on halunnut mennä nauttimaan kesästä aktiviteettien pariin. Tällä hetkellä monen kiinnostuksen kohteena matkansa aikana on puhdas ja monimuotoinen luonto, jonka siimeksessä voi ladata akkujaan syksyn työkiireitä varten.

Itse uskon, että meidän tulee Inkoossa entistäkin vahvemmin nostaa esiin juuri monipuolinen luontomme useastakin näkökulmasta. Kun silloin tällöin tiedustelen inkoolaisilta, mikä heidät aikoinaan sai houkuteltua muuttamaan Inkooseen, tulee usein esille, että luonto ja meri ovat elementtejä, joita on pidetty tärkeinä.

Myös matkailun näkökulmasta Inkoon luontoa kannattaakin tulla tarkastelemaan kauempaakin. Kesäkuussa, kun käväisin Lilluddenin-ulkoilualueella Inkoon keskustassa, törmäsin kahteen matkailijaan Kajaanista, jotka kertoivat vierailevansa Länsi-Uudellamaalla. Inkoosta he pitivät, ja pitivät Lilluddenia upeana paikkana. Muutama penkki sekä pukukoppi olivat toivelistalla kyseistä aluetta ajatellen. Oli ennen kaikkea mukava huomata, että turisteja tulee Inkooseen pohjoisempaakin.

Mielestäni on tärkeää, että me kunnissa huomioimme tämän trendimuutoksen, kun suunnittelemme kunnan elinympäristöä. Inkoolle tästä muutoksesta on mielestäni paljon hyötyä. Meidän on vain itse pyrittävä pitämään huolta lähiympäristöstämme sekä kehitettävä ja ylläpidettävä siten, etteivät trendimuutokset vaaranna luontoarvoja.

Viime valtuuston kokouksen yhteydessä Inkoossa jätimme yhdessä valtuutettu Annika Widen (r.) kanssa valtuustoaloitteen, jonka toivomme nostavan esiin kunnan tarpeen järjestelmällisesti hoitaa omat ulkoilu- sekä vapaa-ajanalueensa siten, että ne ovat kunnossa. Samalla on ylläpidettävä niiden kuntoa sekä mietittävä, miten niitä tulevaisuudessa ylläpidetään sekä mahdollisesti kehitetään. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on Björkuddenin uimarannan vieressä oleva suurehko alue paviljonkeineen, joka on jäänyt vaille tarkkaa käyttösuunnitelmaa.

Luonto on nyt se paikka, jonne halutaan. Se voi kuulostaa paradoksaaliselta, mutta se kertoo myös jotain meistä. Ihminen saa luonnosta voimaa. Kaikilla ei ole samanlaista mahdollisuutta elää luonnon läheisyydessä, kuin meillä Inkoossa. Meidän on myös ymmärrettävä, että ympärillämme oleva luonto on yksi suurista vahvuuksistamme, jota moni kadehtii. Sen tuomaa lisäarvoa meidän tulee kuntana hyödyntää elinvoimaamme vahvistaessamme sekä uusia kuntalaisia houkuteltaessa.

Henrik Wickström
Kunnanhallituksen pj. (r.)
Inkoon kunta