I kommunerna bearbetas som bäst utlåtanden gällande den planerade social- och hälsovårdsreformen. Ingåfullmäktige gav utlåtande i ärendet den 7 september.

Målsättningen för reformen är att säkerställa en god och jämlik vård i hela landet. Bland annat långa vårdköer, brist på läkare och dyra kostnader är utmaningar som ska lösas.

I reformpaketet som nu är på utlåtande i kommunerna finns goda målsättningar. Jag är ändå orolig ifall finansieringssystemet som föreslås kommer att räcka för uppnå de målsättningar reformen ställer upp.

”Reformen får inte resultera i bristfällig finansiering vilket bara leder till nedskärningar av service samt centralisering av service.  ”

Ifall den modell som nu föreslås godkänns av riksdagen skulle det betyda att det västnyländska självstyrelseområdet har 70 miljoner euro mindre för att ordna servicen inom social- och hälsovården. Den här finansieringsmodellen har kritiserats kraftigt från kommunerna i regionen.

Reformen får inte resultera i bristfällig finansiering vilket bara leder till nedskärningar av service samt centralisering av service. Därför är det även motiverat att landskapen på sikt ges beskattningsrätt. 

 

Det är självklart att vi behöver en reform inom social och hälsovården. Nu är det ändå viktigt att noga se över hur finansieringen sköts så att de framtida landskapen och självstyrleseområdena får en god grund att stå på.

 

Insändaren är publicerad i tidningen VN tisdagen den 15 september 2020.