Under den pågående kommunalvalskampanjen har diskussionen kretsat mycket kring utbildningen och livskraften i kommunen. Den ytterst oklara situationen samt det skyndsamma förfarandet angående social- och hälsovården har lett till att frågorna angående den här servicen är många.

För mig som relativt ung, har det alltid varit viktigt att se till att vi kan trygga service oberoende ålder. I enlighet med den demografiska utvecklingen som råder i Finland kan vi konstatera att vår befolkning blir äldre. Vi ska se till att vi kan trygga en värdig ålderdom för alla.

I kommunerna bör vi se till att vi skapar goda serviceformer på både svenska och finska för alla åldersgrupper. Vi måste se till att de äldre kan tryggas goda bostadslösningar, vi håller fast vid god närservice och att personalen som jobbar med äldre mår bra i sitt jobb så att de orkar med det viktiga arbete de gör. Det gäller även att kommunen ser till att egenavårdarna mår bra. Även ensamheten som äldre kan känna måste också underlättas genom olika aktiviteter.

Ifall social – och hälsovårdsreformen träder i kraft i den form som regeringen planerat  kommer kommunens roll i kommuninvånarnas välbefinnande fokuseras kring det förebyggande arbetet. Inom kommunerna måste man i så fall förstå att ta detta ansvar och skapa förebyggande service som riktas till olika åldrar.

Insändaren är publicerad i tidningen VN den 31 mars 2017.