Den Europeiska Unionen beskrivs ofta som världens mest lyckade fredsprojekt. Världen och Europa ser annorlunda ut i dag än efter andra världskriget, men fredens betydelse är ännu lika stor. Tillsammans är vi stora både ekonomiskt och politiskt och kan påverka globalt. En del verkar tro att Finland blir starkare om EU blir svagare – men det är precis tvärtom.

EU-bygget är inte klart, vi har stora utmaningar att lösa. Brexit-processen har visat hur djup integrationen är mellan EU-länderna. Våra ekonomier är integrerade och europeiska familjer är bosatta runtom i Europa och många européer i Storbritannien. Britternas utträdesprocess har skapat kaos och ovisshet om framtiden, främst bland britterna själva.

Populismens och den nationalistiska extremhögerns framfart i många länder hotar den liberala demokratin såväl innanför som utanför EU. Därför är det viktigt att stå upp för de liberala värderingarna och rättsstaten. Den senaste tidens utveckling visar tydligt att ett modernt Europa inte kan tas för givet. Det är nu vi ska vinna väljarnas förtroende och bygga framtidens Europa. Vi har det bättre tillsammans än var för sig.

Vi måste reagera på angreppen på rättsstaten och den liberala demokratin. Alla människor är lika inför lagen. Det är viktigt att vi stärker det rättsliga samarbetet mellan EU-länderna och värnar om rättsstatsprincipen. Förtroendet mellan EU-länderna behöver stärkas. Finansiering via EU förutsätter att man också följer de grundläggande värderingarna som grundfördraget betonar. EU är inte en penningautomat som medlemsländer kan utnyttja utan motprestation.

Det finns många utmaningar som EU kan och bör vara med och lösa. Fokus ska vara på övergripande frågor som klimat, mänskliga rättigheter, frihet, handel och kunnande. Nordiska värderingar som öppenhet, demokrati, jämlikhet och jämställdhet ska vara vägledande för beslutsfattandet.

Vår målsättning är att ha SFP-representation i Bryssel även efter detta val. Det är den enda garanten för att Svenskfinland har en röst i EU. Många verkar tro att SFP:s plats i parlamentet är en självklarhet. Så är självklart inte fallet. Representationen är viktig, eftersom de besluts som görs på EU-nivå påverkar lagstiftningen i Finland. SFP kommer att göra allt för att trygga det finlandssvenska mandatet i Bryssel.

SFP har 20 fantastiska EU-valskandidater. Jag hoppas att du väljer att gå och rösta på en av dem senast på valdagen söndagen 26.5 och påminner släkt och vänner om varför det är viktigt att rösta. Det som gör mig extra glad och hoppfull är att så många som sju av kandidaterna är under trettio år gamla, vilket gör att medelåldern landar på 39 år. Henrik Wickström är en av dessa driftiga, unga förmågor som visat att han är redo att ta ansvar och vill vara med och bygga framtidens EU.

Din röst är viktig. Tillsammans kan vi trygga att SFP-rösten också framöver hörs i EU.

Anna-Maja Henriksson

SFP:s partiordförande, riksdagsledamot

Kolumnen är publicerad i min valtidning inför EU-valet som utkom den 10.5.2019.