I Ingå har vi en positiv framåtanda. Ingå har figurerat mycket i media från januari då Blastr Green Steel meddelade om sina omfattande investeringsplaner i Joddböle.  Och visst är det fint att Ingå intresserar också stora bolag. Vi behöver fler arbetsplatser i regionen, och Ingå visar gärna väg. Det är via arbetsplatser och företagsamhet  som vi kan garantera vår närservice och att regionen utvecklas.
Förutom de stora planerna får vi inte glömma att kommunen också utvecklas på annat håll, och invånarnas vardag måste finnas i fokus. Efter årsskiftet då välfärdsområdet tog över social- och hälsovårdstjänsterna och räddningstjänsterna flyttades kommunens fokus mer mot småbarnspedagogiken, skolan, kollektivtrafiken, planläggninen och främjandet av invånarnas välmående. Inom kommunen har vi under vintern valt att satsa på välmåendet. Vi tror att att satsningarna på motion, kultur och mer samvaro bidrar till att man också mår bättre. För mig är det här speciellt viktigt.
Vår kollektivtrafik har utvecklats – vilket är bra. Därtill har många mindre satsningar gjorts, t.ex de första delarna av strandstråket i centrum. Vi behöver också se ytterligare satsningar på våra barn och unga. Vi måste se till att småbarnspedagogiken fungerar och att det finns tillräckligt med stöd i skolan för alla. Därför är jag glad att vi redan under hösten kan öka resurserna inom skolcoachverksamheten.
Vi behöver också fler bostäder. Trots att marknadsläget inte är det bästa, måste vi fundera på den framtida utvecklingen av kommunen. Befolkningsmängden ökade i Ingå ifjol vilket är bra. Vi måste satsa strategiskt rätt, marknadsföra oss aktivt, men också  främja projekt som stödjer invånarnas vardag på olika sätt, ett exempel är  utvecklandet av fibernätet i hela kommunen, ett projekt vi jobbar på tillsammans med Nylands förbund.
Vår ekonomi står på en stabil grund just nu. Vi ska ändå minnas verkligheten. Räntorna kan stiga och vi har flera investeringsprojekt på gång. Inför budgetförhandlingarna hoppas jag att alla politiker och tjänsteinnehavare funderar på helheten och den framtida ekonomiska utvecklingen. Det finns flera osäkerhetsfaktorer i ekonomin just nu och kommunerna påverkas också av den offentliga ekonomins läge. Med goda prioriteringar kan vi kombinera en hållbar utveckling av kommunen som också bygger på en god ekonomi.
Ingå kommunfullmäktige valde i måndags kommunstyrelse för resten av mandatperioden. Jag är ödmjukt tacksam för förtroendet att fortsätta som styrelseordförande. Vi har många goda projekt på gång och jag vill förstås som styrelseordförande göra mitt yttersta för att kommunen ska vara livskraftig och att alla invånare ska känna sig delaktiga i vårt samhälle. Som nyvald riksdagsledamot vill jag också jobba för hela regionens utveckling,  vilket förstås också gynnar Ingå och ingåborna.