Kustbanan är i skriande behov av förbättringar. Vi västnylänningar och näringslivet i regionen är i behov av fungerande infrastruktur och där är järnvägen viktig.

Jag förstår att vi måste utveckla och planera nya infrastrukturprojekt. Min fråga blir ändå – varför inte satsa på det som vi redan har? Den nya Helsingfors–Åbo-banans kostnader beräknas uppgå till två miljarder euro, vilket i jämförelse med kustbanans förbättringskostnader på 345 miljoner ter sig som en mycket märklig satsning.

Kustbanans förbättring inkluderar byggandet av Esbocentrumbanan samt dubbelspår längs med delar av kustbanan.

Man har uppskattat att resetiden mellan Åbo och Helsingfors skulle bli 10–15 minuter kortare om man bygger en ny tvåmiljardersbana. Dessa minuter är med andra ord hutlöst dyra.

Den kommande regeringen bör också säkerställa att Hangö–Hyvinge-banan elektrifieras. Elektrifieringen – i samband med utvecklandet av kustbanan – skulle vara en bra kombination som också skulle stödja utvecklandet av nya trafikförbindelser längs med kustbanan.

Insändaren publicerad i tidningen Västranylands valhörna 9.4.2019.