Under de sista valveckorna brukar det vara vanligt att det ges vallöften på flera fronter. Till vissa delar hör de till men samtidigt så ska man vara realist ur ett politiskt perspektiv.

Enligt galluparna ser det ut som om Sdp blir valets segrare. En del av Sdps ekonomiska riktlinjer har blivit otydliga under riksdagsvalskampanjen. Det gäller bl.a. fastighetsskatten som redan i dagsläget är på en relativt hög nivå. En höjning av fastighetsskattens ramar skulle slå hårt mot landsbygden.

Vi har en hög skattenivå i Finland i jämförelse med övriga EU-länder. För att behålla vår konkurrenskraft bör vi vara väldigt försiktiga med att höja på den totala beskattningen. Den höga beskattningen kan även skrämma bort investerare och företag. Andelen högutbildade som flyttar från Finland har ökat under de senaste åren och det lär inte bli bättre om vi höjer skatterna.

En stor del av arbetsplatserna idag grundas i små- och medelstora företag. Därför måste vi se till att de små- och medelstora företagens beskattning är skälig och sporrar till att utveckla företaget. Vi ska även se till att företagens verksamhetsförutsättningar blir bättre i Finland, bland annat genom mindre byråkrati.

Att höja sysselsättningsgraden till 75% hör till de viktigaste uppgifterna som nästa regering har. Arbete skapar trygghet och hämtar in skattemedel – för att finansiera skolan, äldreomsorgen med mera. För att vi ska nå en 75% sysselsättningsgrad krävs det satsningar på utbildning, effektivare arbetsförmedling och ett företagarvänligare klimat. Vi måste även se till att det alltid ska vara lönsamt att ta emot ett jobb.

Under de kommande åren måste vi föra en framtidspolitik som tryggar vår välfärd. Det kräver även av oss att vi håller vår nationella ekonomi i skick med en hållbar ekonomisk politik. Vi får inte betala för dagens välfärd ur kommande generationernas ficka!