Blogg

Haloo Helsinki, täällä Länsi-Uusimaa

Haloo Helsinki, täällä Länsi-Uusimaa

Länsi-Uusimaa on saanut lyhyen ajan sisään muutaman positiivisen elinkeinoelämäuutisen. Juuri ennen joulua Fortum ilmoitti tulevaisuuden suunnitelmistaan Inkoon Joddbölen alueella. Viime viikolla Koverharin satama Hangossa sai positiivisia uutisia, sillä Rauanheimo...

Glöm inte bort stamväg 51 som en viktig trafikkorridor!

Glöm inte bort stamväg 51 som en viktig trafikkorridor!

Glöm inte bort stamväg 51 som en viktig trafikkorridor!   ''Stamväg 51 är en viktig trafikkorridor för såväl pendlare, näringsliv som fritidsboende. Vi hoppas alla på att Fortums planer förverkligas. Det betyder då i praktiken att trafiken längs med stamväg 51...

Vill du understöda min riksdagsvalskampanj?

Vill du understöda min riksdagsvalskampanj?

Nu inkommande vår blir det dags för riksdagsval och jag ställer upp i valet i Nylands valkrets. Jag har medverkat i politiken hela mitt vuxna liv. Då jag hade fyllt 18 år blev jag invald i kommunfullmäktige i Ingå och idag är ja kommunstyrelsens ordförande i kommunen...

”Ingå och Västnyland får inte glömmas i Nylandsplanen”

”Ingå och Västnyland får inte glömmas i Nylandsplanen”

Nylands förbund utarbetar för tillfället en ny landskapsplan för landskapet Nyland. Landskapsplanen går under namnet ''Nylandsplanen 2050''. Syftet med planen är att dra upp riktlinjer för Nylands utveckling långt in i framtiden.  Kommunerna samt övriga organisationer...

Kommundirektör – en supermänniska?

Kommundirektör – en supermänniska?

Måndagen den 12 mars 2018 kommer onekligen att bli en spännande dag i Ingå. Kommunfullmäktige i Ingå ska då välja en ny kommundirektör för Ingå kommun. Kommundirektören är en central figur i kommunen. Det finns många krav som sätts på honom eller henne. Posten är...

Kvällstrafiken rullar på

Kvällstrafiken rullar på

  De nya kvällsturerna mellan Ingå och Kyrkslätt började trafikera igår (3.1). De här förbindelserna ersätter den tidigare kvällsbussen som trafikerat till Ingå från Helsingfors via Kyrkslätt. Jag hoppade igår på ett U-tåg som avgick från Helsingfors kl. 21.43....

Budgeten 2018

Budgeten 2018

Kommunfullmäktige behandlade budgeten för år 2018 samt ekonomiplanen för åren 2019-2020 i samband med kommunfullmäktiges sammanträdande måndagen den 13 november. Budgeten för nästa år ytterst stram. Överskottet ligger på en dryga 30 000 € vilket beskriver de strama...

Näringslivsminister Mika Lintilä besöker Ingå

Näringslivsminister Mika Lintilä besöker Ingå

Näringslivsminister Mika Lintilä besöker Ingå tisdagen den 14 november. Minister Lintilä besöker Ingå på basen av kommunstyrelseordförande Henrik Wickströms inbjudan. Under besöket har minister Lintilä möjligheten att bekanta sig med aktuella frågor med tanke på...

Nytt grepp i frågan om Kyrkfjärdens skola behövs

Nytt grepp i frågan om Kyrkfjärdens skola behövs

Kyrkfjärdens skola har varit en lång tid på kommunens agenda. Igår (9.10) behandlade kommunstyrelsen frågan. Beslutsförslaget från tjänstemännens sida var det att enbart de nödvändiga investeringarna görs i skolan oh paviljonger skaffas till skolgården för att bota...

Involvera de unga

Involvera de unga

Den internationella demokratidagen firas årligen den 15 september, alltså i dag. Dagen brukar inte uppmärksammas med större festligheter trots att det kanske skulle finnas orsak för det. Ur ett globalt perspektiv kan vi dock konstatera att man aldrig får ta demokratin...

Kommunstrategin ger riktlinjer för framtiden

Kommunstrategin ger riktlinjer för framtiden

I enlighet med kommunallagen bör varje kommun ha en kommunstrategi. Själva strategin slås fast av kommunfullmäktige. Kommunstrategin bör ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandatperiod. Kommunstrategin är ett viktigt dokument som ska inkludera de...

Nuori, luota itseesi – Aikuinen, luota nuoreen

Nuori, luota itseesi – Aikuinen, luota nuoreen

Vuoden 2017 kuntavaalien tulosilta oli minulle henkilökohtaisesti todellinen tunteiden vuoristorataa. Tulosten selvittyä pystyin toteamaan, että olin saanut kotikunnassani, Inkoossa, eniten ääniä. Suomen mittakaavassa keräsin suhteellisesti yhdeksänneksi eniten ääniä....

Den kommunala hösten har kört igång

Den kommunala hösten har kört igång

Den kommunala hösten har kört igång med full fart förra veckan. Då sammanträdde bl.a. kommunstyrelsen för första gången efter sommarpausen. På agendan fanns många intressanta frågor som bl.a. Ingåstrands framtidsplaner. Riktlinjer för kommunstrategiarbetet slogs även...

Trafikmöte 20.6

Trafikmöte 20.6

Den 20.6 träffades representanter för de västnyländska kommunerna på trafik- och kommunikationsministeriet för att ta del av ett informellt möte där man behandlade nuläget inom kollektivtrafiken ur ett västnyländskt perspektiv. Jag hade personligen tagit initiativ...

Första veckan som styrelseordförande

Första veckan som styrelseordförande

Förra veckans måndag valde Ingå kommunfullmäktige mig till kommunstyrelseordförande. Det är ett stort uppdrag att axla och jag vill säga ett ödmjukt tack till det förtroende jag fått. Efter förra måndagens fullmäktigemöte har redan en hel del uppgifter dykt upp på...