Blogg

Kvällstrafiken rullar på

Kvällstrafiken rullar på

  De nya kvällsturerna mellan Ingå och Kyrkslätt började trafikera igår (3.1). De här förbindelserna ersätter den tidigare kvällsbussen som trafikerat till Ingå från Helsingfors via Kyrkslätt. Jag hoppade igår på ett U-tåg som avgick från Helsingfors kl. 21.43....

Budgeten 2018

Budgeten 2018

Kommunfullmäktige behandlade budgeten för år 2018 samt ekonomiplanen för åren 2019-2020 i samband med kommunfullmäktiges sammanträdande måndagen den 13 november. Budgeten för nästa år ytterst stram. Överskottet ligger på en dryga 30 000 € vilket beskriver de strama...

Näringslivsminister Mika Lintilä besöker Ingå

Näringslivsminister Mika Lintilä besöker Ingå

Näringslivsminister Mika Lintilä besöker Ingå tisdagen den 14 november. Minister Lintilä besöker Ingå på basen av kommunstyrelseordförande Henrik Wickströms inbjudan. Under besöket har minister Lintilä möjligheten att bekanta sig med aktuella frågor med tanke på...

Nytt grepp i frågan om Kyrkfjärdens skola behövs

Nytt grepp i frågan om Kyrkfjärdens skola behövs

Kyrkfjärdens skola har varit en lång tid på kommunens agenda. Igår (9.10) behandlade kommunstyrelsen frågan. Beslutsförslaget från tjänstemännens sida var det att enbart de nödvändiga investeringarna görs i skolan oh paviljonger skaffas till skolgården för att bota...

Involvera de unga

Involvera de unga

Den internationella demokratidagen firas årligen den 15 september, alltså i dag. Dagen brukar inte uppmärksammas med större festligheter trots att det kanske skulle finnas orsak för det. Ur ett globalt perspektiv kan vi dock konstatera att man aldrig får ta demokratin...

Kommunstrategin ger riktlinjer för framtiden

Kommunstrategin ger riktlinjer för framtiden

I enlighet med kommunallagen bör varje kommun ha en kommunstrategi. Själva strategin slås fast av kommunfullmäktige. Kommunstrategin bör ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandatperiod. Kommunstrategin är ett viktigt dokument som ska inkludera de...

Nuori, luota itseesi – Aikuinen, luota nuoreen

Nuori, luota itseesi – Aikuinen, luota nuoreen

Vuoden 2017 kuntavaalien tulosilta oli minulle henkilökohtaisesti todellinen tunteiden vuoristorataa. Tulosten selvittyä pystyin toteamaan, että olin saanut kotikunnassani, Inkoossa, eniten ääniä. Suomen mittakaavassa keräsin suhteellisesti yhdeksänneksi eniten ääniä....

Den kommunala hösten har kört igång

Den kommunala hösten har kört igång

Den kommunala hösten har kört igång med full fart förra veckan. Då sammanträdde bl.a. kommunstyrelsen för första gången efter sommarpausen. På agendan fanns många intressanta frågor som bl.a. Ingåstrands framtidsplaner. Riktlinjer för kommunstrategiarbetet slogs även...

Trafikmöte 20.6

Trafikmöte 20.6

Den 20.6 träffades representanter för de västnyländska kommunerna på trafik- och kommunikationsministeriet för att ta del av ett informellt möte där man behandlade nuläget inom kollektivtrafiken ur ett västnyländskt perspektiv. Jag hade personligen tagit initiativ...

Första veckan som styrelseordförande

Första veckan som styrelseordförande

Förra veckans måndag valde Ingå kommunfullmäktige mig till kommunstyrelseordförande. Det är ett stort uppdrag att axla och jag vill säga ett ödmjukt tack till det förtroende jag fått. Efter förra måndagens fullmäktigemöte har redan en hel del uppgifter dykt upp på...

Goda förbindelser tryggar livskraften

Goda förbindelser tryggar livskraften

För några veckor sedan publicerade tidskriften Suomen Kuvalehti en artikel där man hade uppgjort en ranking över Finlands livskraftigaste kommuner. För Ingås del kunde man vara glad över resultatet då Ingå landade på en åttonde plats. För att trygga en god livskraft i...

Goda serviceformer ska tryggas inom alla åldersgrupper

Goda serviceformer ska tryggas inom alla åldersgrupper

Under den pågående kommunalvalskampanjen har diskussionen kretsat mycket kring utbildningen och livskraften i kommunen. Den ytterst oklara situationen samt det skyndsamma förfarandet angående social- och hälsovården har lett till att frågorna angående den här servicen...

Valkaffe

Valkaffe

Välkommen på mitt valkaffe till Täkter station i Ingå söndagen den 12.3 med start kl. 17. Det utlovas på goda diskussioner om hur Ingå borde utvecklas som kommun. Under kvällen öppnar jag också mina tankar angående framtidens Ingå. Jag ser verkligen framemot att höra...

Kollektivtrafiken kräver forsatt engagemang i Ingå

Kollektivtrafiken kräver forsatt engagemang i Ingå

Turbulensen angående kollektivtrafiksförbindelserna till och från Ingå har varit mycket på tapeten under den pågående fullmäktigeperioden. Jag tror ingen var förberedd över vilka förändringar vår trafikpolitik skulle bemöta då den nuvarande regeringen tillträdde...